Frame Top
เว็บบอร์ด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ชนิดเปียก (Wet form) เกิดจากมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาใหม่ในชั้นเนื้อเยื่อคอรอยด์ (Choroidal neovascularization) หากเส้นเลือดที่งอกใหม่นี้เปราะบาง จะเกิดการรั่วซึมเข้าสู่เรติน่า ทำให้จุดภาพชัดบวม มองเห็นภาพบิดเบี้ยว และสูญเสียการมองเห็นในส่วนกลางในที่สุด 29 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 28: ต้นทุนของอายุยืน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้น จะมีโอกาส (Potential) สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ-สังคม เพราะสัดส่วนที่น้อยของผู้ใหญ่วัยทำงาน ทำให้ผู้ที่เสียภาษีโดยตรง (Direct taxation) (อาทิ ภาษีเงินได้ และ ค่าประกันสังคมแห่งชาติ [National Insurance]) เป็นเศษส่วน (Fraction) ที่น้อยลงด้วย 28 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ไพศาล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้สูงอายุจะเป็นโรคจุดภาพชัดเสื่อมนี้แล้ว ยังอาจเป็นต้อกระจก ต้อหิน ได้อีกด้วย ผู้ใกล้ชิดจึงควรรีบพาท่านมาตรวจกับจักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนต่อไป 28 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Application ช่วยชีวิต STROKE KKU โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ในสังคมปัจจุบันพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลากับสมาร์ทโฟนนานหลายชั่วโมง โดยการดูข้อมูลที่มีสาระและไม่มีสาระ แต่ใช้เพื่อสุขภาพน้อยมาก วันนี้ผมขอนำเสนอ application ช่วยชีวิต STROKE KKU เป็นอย่างไร มีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร ลองติดตามครับ 27 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคจุดภาพชัดเสื่อม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ประเทศไทยมีประชากรกว่า 65 ล้านคน เป็นประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 12 และคาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 32 ถือเป็นประเทศที่มีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วมาก ดังนั้นการเตรียมพร้อมด้านมาตรการต่าง ๆ ทั้งเชิงสุขภาพและสังคม เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 27 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: วัคซีนรักษามะเร็งปอด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ดังที่ทุกคนทราบกันดีว่า มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงโรคสูงมากในทุกชนิดของเซลล์มะเร็ง แต่ในกลุ่มมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต (Non small cell lung cancer) ได้มีการค้นพบ จีน/ยีน/พันธุกรรมที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ที่เรียกว่า MAGE-A3 gene... 26 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนสาเหตุของการกลับมาเป็นซ้ำ (Recurrence) นั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเช่นกัน แต่คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับยีน (Gene) ซึ่งมีประมาณร้อยละ 40 ของคนที่กลับมาเป็นซ้ำมีประวัติคนในครอบครัวเป็นด้วย และมีน้อยกรณีที่อาการแผลร้อนในเป็นระยะเวลานานจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งในช่องปาก (Mouth cancer) ซึ่งมักจะเกิดบนลิ้นหรือใต้ลิ้น โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคมะเร็งในช่องปาก 26 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 28 : ยาหลอก (3) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เหตุผลหลักที่มีการใช้ยาหลอก (Placebo) ไปทั่วโลก (แม้จะต้องทำลายสัตว์ป่าบางชนิด โดยเฉพาะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์) ก็คือ ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากการยืนยันคำให้การ (Testimonial) ของผู้คนเป็นจำนวนมาก ในทุกหนทุกแห่ง... 25 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด ตอนที่3 25 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน: การดัดแปลงอาหารสำหรับผู้ไตวายเรื้อรัง โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้บริโภคอาหารมักมีความพึงพอใจในด้านต่างๆกัน อาทิ สี รส กลิ่นและลักษณะเนื้อสัมผัส แต่ในขณะที่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจะต้องมีการจำกัดอาหารและรสชาติของการคือ “ รสเค็ม” โดยเฉพาะในรายที่ต้องจำกัดในระดับที่ต่ำมาก การที่อาหารมีรสชาติอ่อนเค็ม ไม่ชวนรับประทาน ผู้ป่วยจะรู้สึกเบื่อและไม่อยากรับประทานอาหาร... 24 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แผลร้อนในสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1. แผลร้อนในขนาดเล็ก (Minor ulcers) เป็นชนิดที่พบมากที่สุด มีลักษณะดังนี้ มักจะมีขนาดเล็กประมาณ 2-8 มม. มีรูปเป็นวงรีโดยมีขอบสีแดง สามารถหายได้ใน 1-2 สัปดาห์ โดยไม่เป็นแผลเป็น 2. แผลร้อนในขนาดใหญ่ (Major ulcers) พบได้น้อยกว่า มีลักษณะดังนี้ 24 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: กายภาพบำบัดสำคัญแค่ไหน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาตนอกจากการทานยาแล้ว การทำกายภาพบำบัดก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้ ก็เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อกลับบ้านแล้วจะไม่ค่อยยอมทำกายภาพบำบัด เมื่อไม่ยอมทำก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย 23 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แผลร้อนใน แผลน่าหงุดหงิด (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล แผลร้อนในเป็นอาการที่ไม่ได้ร้ายแรงนัก แต่มักสร้างความเจ็บปวดและความรำคาญใจให้กับคนที่เป็นไม่ใช่น้อย และเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นแผลร้อนในกันมาทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะเป็นมากหรือน้อย บางคนเป็นไม่นานก็หาย บางคนเป็นมาก กว่าจะหายก็ทำให้หงุดหงิด 23 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: การใช้ยาหยอดตาผิดผิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต คุณแม่พาบุตรชายวัย 12 ปี มาจากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมารักษาตาที่แดง น้ำตาไหล ขยี้ตาเป็นประจำมา2 – 3 ปี เคยไปรับการตรวจจากหมอตาที่พิษณุโลกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อใช้ยาอาการก็หายดีไปชั่วคราว โดยไปพบหมอเพียงครั้งเดียว 22 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล - สารอลูมิเนียม เป็นสารที่มีพิษต่อประสาท อาจทำให้ความจำแย่ลง อารมณ์ผิดปกติ เช่น หดหู่ซึมเศร้า วิตกกังวล ทั้งนี้สารอลูมิเนียมจะไปรบกวนการทำงานของเซลล์ในสมอง โดยระดับอลูมิเนียมที่สูงจะมีส่วนสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ (Beta-amyloid proteins) และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ 22 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล - สารตะกั่ว ข้อมูลของ The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ระบุว่า อาการจะแย่ลงหากมีปริมาณสารตะกั่วสะสมในเลือดมาก ซึ่งอาการโดยทั่วไปได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดเกร็งท้อง (Stomach cramps) ท้องผูก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เจ้าอารมณ์ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ โลหิตจาง 21 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: นอนรักษาในโรงพยาบาลนานเท่าใด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การรักษาโรคอัมพาต แบ่งเป็น 4 ระยะคือ 1. ระยะเฉียบพลัน คือในช่วง 4-5 ชั่วโมงแรก 2. ระยะแรก คือในช่วง 3-7 วันแรก 3. ระยะพักฟื้น คือในช่วง 7-21 วันแรก 4. ระยะยาว คือภายหลัง 21 วันแรก 20 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ภัยแฝงจากสารพิษโลหะหนัก (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผลของสารพิษโลหะสามารถทำให้เกิดพิษได้ 2 ลักษณะ คือ 1. ทำลายเซลล์เนื้อเยื่อโดยตรงและรบกวนการทำงานของขั้นตอนการเผาผลาญอาหาร (Metabolic processes) 2. ทำลายสารอาหารอันเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะสารอาหารบกพร่องของร่างกาย (Nutritional Deficiencies) 20 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 27: ต้นทุนของอายุยืน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ แนวความคิดของ “อายุคาดที่กระฉับกระเฉง” (Active life expectancy) หมายถึง อายุคาดที่ยังคงเหลืออยู่ สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยังทำงานได้ตามปรกติ (Functional well-being) ในรูปแบบของกิจกรรมประจำวัน ที่มิได้นอนป่วยอยู่ในสถานพยาบาลของผู้สูงอายุ 20 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การใช้โรลออนเมื่อฉายรังสีมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในการฉายรังสีรักษา เพื่อการรักษามะเร็งเต้านม ถ้าเป็นการใช้เครื่องฉายรังสีรุ่นเก่า รังสีรักษาแพทย์มักแนะนำผู้ป่วย ไม่ให้ถูกน้ำ และไม่ให้ใช้ โรลออน/ยา ระงับกลิ่นตัว (Roll on, deodorant) บริเวณรักแร้ ซึ่งสงผลถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยระดับหนึ่ง 19 ตุลาคม 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom