Frame Top
เว็บบอร์ด
เกาต์กำเริบ (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการรักษา ผศ.พญ.อัจฉรา กล่าวว่า ยาที่ใช้รักษามี 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ยาควบคุมอาการข้ออักเสบ เพื่อป้องกันการกำเริบของข้ออักเสบ ได้แก่ ยาโคลชิซีน และ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ซึ่งควรให้ในระยะสั้นจนข้ออักเสบหายดี 24 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 54 : ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เมื่อเราสัมผัสวัตถุแหลมคม เราจะถอนมือโดยอัตโนมัติ (Automatically withdraw) เนื่องจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex) ที่เชื่อมโยงล่วงหน้าเหมือนสายไฟฟ้า (Pre-wired) เซลล์ประสาท (Neuron) นำข้อมูลความเจ็บปวด (Pain information) ไปยังไขสันหลัง (Spinal cord) 24 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เกาต์กำเริบ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ผศ.พญ.อัจฉรา กุลวิสุทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายว่า โรคเกาต์ เป็นโรคข้อซึ่งเกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจนตกตะกอนทำให้เกิดโรคข้ออักเสบ ซึ่งโรคนี้รักษาหายขาดได้ หากได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง 23 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 4 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร อาหารการรักษาโรคอ้วนด้วยการควบคุมอาหาร มีหลายรูปแบบโดยการควบคุมอาหารที่จำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ และนักกำหนดอาหาร ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบซึ่งจะกล่าวถึงในรูปแบบที่ 2 ดังนี้ 23 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
แนวทางการรักษาโรคอ้วน ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรักษาโรคอ้วน โดยเป้าหมายของการลดน้ำหนักคือ ลดลง 5 – 10 % จากน้ำหนักตัวตั้งต้นภายในระยะเวลา 6 เดือน ด้วยความเร็วที่ 0.5 – 1 กิโลกรัม/สัปดาห์ และคงที่น้ำหนักที่ลดลงไว้ในระยะยาว โดยใช้วิธีการควบคุมอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพิ่มกิจกรรมทางกายและออกกำลังกาย โดยมีหลักฐานว่าน้ำหนักที่ลดลง 5 – 10 % หรือเฉลี่ย 7 % จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ความดันโลหิตลดลง ลดระดับน้ำตาลในเลือดและรักษาภาวะไขมันในเลือดได้ 23 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 2 ปวดหัวมีกี่แบบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความเดิมตอนที่แล้วเราได้คุยกันไว้ว่า อาการปวดศีรษะมีสาเหตุหลักเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติในสมองหรือโพรงกะโหลกศีรษะได้ กลุ่มนี้อาจเรียกว่ากลุ่มที่ไม่มีอันตราย 22 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าปุก เท้าของหนู (ตอนที่ 3 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เท้าปุกอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงอื่นๆ อีก กรณีที่เด็กไม่ได้รับการรักษา เช่น • โรคข้ออักเสบ (Arthritis) • บุคลิกภาพไม่ดีเมื่อโตเป็นวัยรุ่น • ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ บางรายอาจต้องเดินบนเนินปลายเท้า (Ball of the foot) หรือเดินด้วยหลังเท้า (Top of the foot) 22 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอนความดันตา( Intraocular pressure ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต ลูกตาคนเราเป็นรูปทรงกลม ภายในมีอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือช่วยในการมองเห็น เช่น แก้วตา น้ำวุ้นตา จอตา ภายในลูกตามีส่วนที่เป็นน้ำ 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ข้างหน้า คือ aqueous humor 21 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าปุก เท้าของหนู (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล เท้าปุกมักเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และเด็กเท้าปุกประมาณร้อยละ 50 จะมีอาการเท้าปุกในเท้าทั้งสองข้าง ทำให้เดินลำบาก แพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาให้เร็วที่สุดหลังเด็กคลอด ซึ่งมักทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัด หรืออาจต้องผ่าตัดในภายหลัง 21 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 53 : ประเภทของเชาว์ปัญญา (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ เชาว์ปัญญาเหลว (Fluid intelligence) คือความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ (Novel) ส่วนเชาว์ปัญญาผลึก (Crystallized intelligence) คือการแก้ปัญหาที่อาศัยความรู้ที่มีมาก่อนหน้านี้ (Pre-existing knowledge) ทั้ง 2 แนวความคิดนี้สอดคล้อง (Concur well) กับความคิด (Notion) ยอดนิยมของไหวพริบ (Wit) และปัญญา (Wisdom) 20 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เท้าปุก เท้าของหนู (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นพ. ปวริศร สุขวนิช ศัลยแพทย์กระดูกและข้อในเด็ก กล่าวถึง “โรคเท้าปุก” ว่าเป็นการผิดรูปของเท้าในเด็กแรกเกิดที่พบบ่อยที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีโอกาสพบได้ประมาณ 1 ใน 1,000 ของเด็กแรกคลอด อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามเชื้อชาติ โดยรูปร่างเท้าจะมีลักษณะผิดรูปหลายอย่างร่วมกัน 20 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นอกจากนี้หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในระยะแรกที่มีการให้ยากดภูมิในปริมาณที่มาก ดังนั้น คนไข้จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เป็นพิษ (Food poisoning) ได้สูง เช่น • เนย (Unpasteurised cheese) นม หรือ โยเกิรต์ 19 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เล่าเรื่องปวดหัว ตอนที่ 1 ปวดหัว ปวดหัว ปวดหัว โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อาการเจ็บป่วยอะไรที่พบบ่อยที่สุด ผมว่าอาการปวดศีรษะต้องติดอันดับอาการผิดปกติแน่ๆ จึงมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครเกิดมาที่ไม่เคยปวดศีรษะ” เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงจะปวดศีรษะ 19 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หากการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตล้มเหลว คนไข้ยังสามารถฟอกไตได้และรอการผ่าตัดครั้งต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนไข้เอง สำหรับความเสี่ยงจากการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนนั้น ได้แก่ 18 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ยาลดไขมันและอัตรารอดชีวิตจากมะเร็งปอด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ด้วยวิถีชีวิตแบบคนเมือง ทำให้ประชากรโลกเจ็บปว่ยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงกันเพิ่มขึ้นๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาควบคุมโรคนี้ ที่นิยมขณะนี้ คือ การใช้ยาลดไชมันในกลุ่ม ยา Statin 18 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล การปลูกถ่ายไต (Kidney transplant) เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนไตกรณีที่ไตทำงานได้ไม่ปกติ ขาดความสามารถในการกรองของเหลวและของเสียออกจากร่างกาย เป็นวิธีการรักษาภาวะไตวาย (Kidney failure) หรือ ระยะสุดท้ายของโรคไต (End-stage kidney disease) 17 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 53 : ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หากเราบังเอิญไปแตะถูกหลอดไฟร้อน มือเราจะกระตุก (Jerk) ออกห่างทันที โดยไม่ต้องมีจิตสำนึก (Conscious) หรือออกแรง (Effort) นี่เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reflex) กล่าวคือเป็นการสนองตอบต่อสิ่งเร้า (Stimulus) ที่มิได้เกิดจากการเรียนรู้ (Unlearned) และมิได้จงใจ (Involuntary) 17 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ปลูกไต ปลูกชีวิต (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว “มอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคไต” ว่า รพ.จุฬาฯ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 16 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
กินอย่างไรเมื่อปลูกถ่ายไต ตอนที่ 3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร การรับประทานอาหารควรเลือกที่เหมาะสม มีสารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ไตมีความสามารถในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดูแลเนื้อไตไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายได้ 16 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ลิ้นหัวใจ ทางเข้าออกของชีวิต (ตอนที่ 4 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อย่างไรก็ดี อาการที่ปรากฏจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรุนแรงขนาดไหน เพราะบางคนอาจไม่แสดงอาการแต่เป็นโรคลิ้นหัวใจรุนแรงที่ต้องการการรักษา ในขณะที่บางคนอาจมีอาการแต่เป็นโรคลิ้นหัวใจเพียงเล็กน้อย ในการตรวจวินิจฉัยโรค แพทย์จะฟังเสียงหัวใจที่ผิดปกติ 15 เมษายน 2016 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:อยากเป็นคนไข้ของอาจารย์ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน Aspirin กับ AMD โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User โบทอกซ์ลดเหงื่อ โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User Post Traumatic Stress Disorder (ตอนที่ 2) โดย พ.ท.หญิง กุลกานต์ ฤทธิ์ฤๅชัย รัตนวราหะ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie Mai Mayuree
Frame Bottom