Frame Top
เว็บบอร์ด
ทำไมต้องคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อประชาชนนั้นมีการทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ที่ผ่านมาก็มีการให้ความรู้ในรูปแบบ แผ่นพับ สื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ หนังสั้น คลิป 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 11) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ • ดัชนีมวลกาย (Body mass index = BMI) เท่ากับ 30 หรือมากกว่า • มีประวัติการคลอดทารกใหญ่ผิดปกติ (Macrosomic) เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัว 4 กก. ขึ้นไป • เคยมีประวัติการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 12) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล • ตาถูกทำลาย เพราะเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) ซึ่งอาจทำให้ตาบอด และยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจก (Cataracts) และต้อหิน (Glaucoma) ด้วย ทั้งนี้ ร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นานมากกว่า 15 ปี มักจะมีปัญหาเรื่องตา 17 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศหลังการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ การฝังแร่ หรือการใส่แร่ที่ต่อมลูกหมาก เป็นวิธีรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกที่โรคยังไม่ลุกลาม และเป็นวืธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง รวมถึงเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในบ้านเรา 16 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 10) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ • น้ำหนักตัวที่มากเกิน – ยิ่งมีเซลล์ไขมันมากเท่าไร จะยิ่งดื้อต่ออินซูลิน • การสะสมไขมันในร่างกาย – หากมีการสะสมไขมันที่บริเวณท้องมากกว่าที่อื่น เช่น สะโพกและต้นขา ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 16 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) เป็นเบาหวานที่ร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอ หรือร่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin resistance) บางทีก็เรียกว่า โรคเบาหวานในผู้ใหญ่ (Adult-onset diabetes) 15 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 31 : เผ่าพันธุ์บรรพชน (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) มนุษย์ในปัจจุบันสืบทอดมากจากสัตวโลก (Creature) ที่แยกตัวจากลิง เมื่อหลายล้านปีก่อน ประจักษ์หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ ก็คือ มนุษย์และลิงต่างมี DNA (=Deoxyribonucleic Acid ) หรือรหัสพันธุกรรม (Genetic instruction) ร่วมกันถึง 98.5% 15 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
เข้าครัวกับโภชนากร(โรงพยาบาล)ตอน: โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยการล้างไตทางช่องท้อง Part.3 โดย อาจารย์พรพิศ เรืองขจร ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยล้างไตทางช่องท้อง (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนการในหลายรูปแบบดังนี้ 14 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล บางคนจะมีลักษณะที่เรียกว่า โรคเบาหวานทุติยภูมิ (Secondary diabetes) หรือเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคอื่น หรือกรณีตับอ่อนได้รับบาดเจ็บ (Injury) ซึ่งจะมีลักษณะอาการคล้ายโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เว้นแต่ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้ทำลายเบต้าเซลล์ 14 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
อัมพาต 360 องศา: การดูแลตนเองเมื่อทานยาละลายลิ่มเลือด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การทานยาละลายลิ่มเลือดเพื่อป้องกันการตกตะกอนของเลือด ไม่ให้รวมเป็นลิ่มเลือด จึงป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้ แต่ข้อเสียฤทธิ์ของยาจะทำให้เลือดที่ออกนั้นหยุดยาก คือ เลือดออกจะหยุดยากมากๆ บางครั้งอาจเสียชีวิตได้ 13 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล โรคเบาหวาน (Diabetes / Diabetes mellitus) เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญของร่างกาย (Metabolic diseases) เกิดในคนที่มีน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง (High blood glucose) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากร่างกายสร้างอินซูลินไม่พอ หรือเซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองกับอินซูลิน หรือทั้ง 2 กรณี 13 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลังจากที่ทำความรู้จักกับภาวะง่วงนอนเวลากลางวัน (Excessive daytime sleepiness = EDS หรือ Excessive Sleepiness) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความรู้จักกับโรคเบาหวานกันต่อ แต่ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับคำว่า “อินซูลิน” และ “กลูโคส” กันก่อน 12 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
สาระน่ารู้จากหมอตา ตอน: ตาเข สายตาเอียง(Squint & Astigmatism ) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต หลายๆท่านอาจสับสนกับ 2 ภาวะนี้ โดยคิดว่าเป็นอันเดียวกัน ที่จริงแล้วต่างกันมาก ตาเข บางท่านอาจเรียกว่า ตาเหล่ เป็นการพิจารณาตาพร้อมกัน 2 ข้าง ในคนที่ตาปกติหรือตาไม่เขนั้น เวลามองวัตถุข้างหน้าลูกตาทั้ง 2 ข้าง 12 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 30: สาเหตุชราภาพทางชีววิทยา (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ คำว่า “อายุทางชีววิทยา” (Biological age) หมายถึงสภาวะทางร่างกายของพัฒนาการ (Development) หรือการเสื่อมถอย (Degeneration) ยังมีคำอื่นๆ ที่ใช้กัน อาทิ อายุทางกายวิภาค (Anatomical age) ซึ่งหมายถึงสภาวะโครงสร้างกระดูก (Bone structure) การสร้างเรือนร่าง (Body build) เป็นต้น และอายุทางสรีระ (Physiological age) ซึ่งหมายถึง กระบวนการต่างๆ ทางสรีระ เช่น การเผาผลาญอาหาร (Metabolism) ในร่างกาย 11 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล จากผลงานวิจัยหนึ่งพบว่า การนอนเพียงคืนละ 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 คืน จะมีผลต่อการวัดความทนทานน้ำตาลกลูโคส (Glucose tolerance) ที่ลดลงถึงร้อยละ 40 ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน เพราะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากการขาดอินซูลิน 11 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ที่มาของคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิตและ Application ช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ใครเป็นคนคิด จัดทำคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิตและ Application ช่วยชีวิต STROKE KKU คลิปและ Application นั้นรับผิดชอบโดยกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล 1. อาหารที่อุดมด้วยทริปโตเฟน (Tryptophan เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกายมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย) เช่น ผลิตภัณฑ์นม (Dairy foods) ถั่ว กล้วย น้ำผึ้ง และไข่ จะช่วยในเรื่องการหลับได้ดี 10 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งเต้านมข้างซ้ายและข้างขวา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อมีเต้านม 2 ข้าง ย่อมมีข้อสงสัยเสมอว่า มะเร็งเต้านมข้างซ้าย และข้างขวา มีอัตราการอดชีวิตต่างกันไหม ทั้งนี้รวมไปถึงผลข้างเคียงต่างๆที่เกิดจากการรักษาโรคด้วย 9 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
งีบกลางวันเสี่ยงเบาหวาน (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล วิธีการตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ (Sleep Study / polysomnography) เป็นวิธีที่ไม่รุกล้ำ (Non-invasive exam) ทำให้แพทย์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมองและร่างกายของคนไข้ได้ วิธีนี้คนไข้จะต้องนอนค้างในโรงพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ โดยขณะหลับจะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเครื่อง EEG (Electroencephalo graphy) ซึ่งสามารถใช้วัดผลได้หลายอย่าง เช่น 9 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 30 : เผ่าพันธุ์บรรพชน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ นักวิจัยสนใจกรณีศึกษามากมายที่เกี่ยวข้องกับสมอง โดยเฉพาะกรณีเรื่องเผ่าพันธุ์ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว และอาจเป็นบรรพชน (Ancestor) รุ่นแรกสุดของมนุษย์สมัยใหม่ (Modern humans) แล้วค่อยๆ วิวัฒนาสมองที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน 8 พฤศจิกายน 2015 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน การรักษา ทางเลือกในต้อหิน (alternate treatment in glaucoma) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User การเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
หนูขาดเค แม่ขาดใจ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผลการให้รังสีรักษาล่าช้าในมะเร็งเต้านมระยะศุนย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน james555
Frame Bottom