Frame Top
เว็บบอร์ด
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางวัน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าฤดูร้อนของไทยปีนี้ จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียส และในช่วงเดือนเมษายนจะร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 42-43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 มีนาคม 2018 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สาเหตุของโรคคลั่งผอมยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน อาจจะเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยทางด้านชีวภาพ ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดย • ปัจจัยทางด้านชีวภาพ (Biological) – อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ทำให้บางคนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคคลั่งผอมมากขึ้น เช่น มีความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองหรือระดับฮอร์โมนที่อาจเป็นผลมาจากการขาดสารอาหาร (Malnutrition) 26 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ความดันโลหิตสูงกับโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความดันโลหิตสูงมหันตภัยร้าย • ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตสูงมาก เนื่องจากหลอดเลือดเกิดการแข็งตัว จึงเกิดการตีบของหลอดเลือดได้ง่ายขึ้น • ผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีอาการอัมพาตที่รุนแรงกว่ามาก เพราะขนาดของรอยโรคจะใหญ่กว่าคนไม่มีโรคความดันโลหิตสูง 26 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการทางด้านร่างกายของโรคคลั่งผอม (ต่อ) ผมร่วง บาง และแตกง่าย มีขนอ่อนนุ่ม (Lanugo) ทั่วร่างกาย ประจำเดือนขาด (Amenorrhoea) ท้องผูก (Constipation) ผิวหนังแห้งหรือเป็นสีเหลือง เล็บเปราะ หักง่าย (Brittle nails) ขี้หนาว หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ 25 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อัมพร กล่าวแนะนำว่า ต้องมีการปรับพฤติกรรมการกินของเด็กๆ ให้เหมาะสม ซึ่งการบังคับ การห้าม การขู่อย่างเดียวไม่ได้ผล หรืออาจจะได้ผลแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา เพราะฉะนั้นควรสร้างกระบวนการคิดของเด็กให้มีวินัย ให้รู้ว่าขนมหรืออาหารประเภทนั้นๆ อร่อย แต่กินได้มากแค่ไหน ทำให้เด็กรู้จักควบคุมความอยาก ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนมากกว่า 24 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 110 : ความทรงจำตามแผน (1) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ หนึ่งในการทำงานหลัก (Principal function) ของความทรงจำ มิใช่เพียงการจดจำอดีต แต่ยังรวมถึงการวางแผนเพื่ออนาคต ความทรงจำตามแผน (Prospective memory) เป็นรูปแบบหนึ่งของความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการจดจำ เพื่อปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ หรือระลึกถึง (Recall) ความตั้งใจที่กำหนดไว้ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต 24 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน โรคหัวใจกับโรคอัมพาต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงที่ต้องรู้ • ผู้ที่มีความผิดปกติของหัวใจมีโอกาสเป็นโรคอัมพาตสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจ • โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพาต เนื่องจากมีปัญหาการบีบตัวของห้องหัวใจทำให้เลือดส่งตัวออกจากห้องหัวใจได้ไม่หมด 23 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คลั่งผอมเสี่ยงตาย (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ในขณะที่หลายฝ่ายพยายามควบคุมภาวะเด็กอ้วนให้น้อยลงนั้น ปัจจุบันก็พบว่ามีสถิติเด็กที่เป็นโรคคลั่งผอมเพิ่มมากขึ้น โดยอายุน้อยสุดที่พบอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากเดิมที่พบได้ในระดับมหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล หลับระทม (ตอนที่ 7 และตอนจบ) 22 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนการผ่าตัดเต้านมอีกข้างเพื่อป้องกันมะเร็งเกิดในข้างนั้น(Contralateral prophylactic mastectomy, CPM):คำแนะนำจากสมาคมศัลยแพทย์ด้านเต้านม สหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ เมื่อเป็นมะเร็งเต้านมในข้างหนึ่งแล้ว ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างได้(Contralateral breast cancer)แต่โอกาสเกิดน้อยมาก ซึ่งเคยมีการศึกษาพบว่ากรณีที่เป็นมะเร็งเต้านมทั้งหมด(ทุกระยะโรค) 22 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ส่วนการรักษาสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนนิสัยการนอนและจัดการกับปัญหาที่ทำให้นอนไม่หลับ นอกจากนี้แพทย์อาจแนะนำให้ทำ • การปรับเปลี่ยนนิสัยในการนอน (Cognitive behavioral therapy for insomnia = CBT-I) เพื่อช่วยจัดการกับความคิดด้านลบและความกังวลใจที่ทำให้นอนไม่หลับ 21 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะมี • การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการนอน (Sleep patterns) – นาฬิกาชีวิตจะทำให้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยและเพลียเร็วในตอนเย็นและตื่นเช้าในตอนเช้า • การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม – เมื่ออายุมากอาจมีกิจกรรมทางกายหรือทางสังคมที่น้อยลง ซึ่งมีผลต่อการนอนตอนกลางคืน หรือ มีเวลางีบตอนกลางวันมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรทำ 20 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 110: กายวิภาคของหู (2) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ กระดูกทั้ง 3 ชิ้นทำหน้าที่คล้ายชะแลงงัด (Lever) ที่ขยายแรงสั่นสะเทือน (Amplify vibration) อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ “ช่องรูปไข่” (Oval window) ที่ติดอยู่สั่นสะเทือนไปด้วย ดังนั้นหน้าที่ของหูชั้นกลางก็คือ รับ (Pick up) แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเยื่อแก้วหู (Tympanic membrane) แล้วขยายแรงสั่นสะเทือน และส่งต่อไปยังช่องรูปไข่ อันเป็นจุดแสดง (Mark) 20 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล ยาที่มีผลต่ออาการนอนไม่หลับ (ต่อ) • ยากลุ่มสแตติน (Statins) – ที่ใช้ในการลดไขมันในหลอดเลือด เช่น Simvastatin, Rosuvastatin, Lovastatin และ Atorvastatin • ยากลุ่มแอลฟาบล็อกเกอร์ (Alpha blockers) – ที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง (Hypertension) เช่น Terazosin, Silodosin, Alfuzosin, prazosin, Doxazosin และ Tamsulosin 19 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน ความแตกต่างระหว่าง อัมพาตปากเบี้ยว กับ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 อักเสบ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงของอาการปากเบี้ยวที่ต้องรู้ • อาการผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อย รองจากอาการปวดศีรษะ แขน ขาอ่อนแรง ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการได้หลายแบบ ได้แก่ อาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท น้ำลายไหล อมน้ำบ้วนปากไม่ได้ ผิวปากไม่ได้ • สาเหตุเกิดจากรอยโรคในสมอง หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ซึ่งมีลักษณะความผิดปกติที่แตกต่างกัน 19 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล อาการนอนไม่หลับที่เกิดขึ้น ได้แก่ • หลับยากในตอนกลางคืน • ตื่นกลางดึก • รู้สึกตัวตื่นแต่เช้า • รู้สึกไม่ได้พักหลังจากที่นอนมาทั้งคืน (Non-restorative sleep) • รู้สึกเพลียหรือง่วงระหว่างวัน • หงุดหงิด ซึมเศร้าหดหู่ หรือวิตกกังวล • ไม่มีสมาธิในการทำงานหรือการจำ 18 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 109 : ความทรงจำอัตชีวประวัติ (5) โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ การทำงาน (Functioning) ของสมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเป็นอีกอาณาบริเวณหนึ่งที่มีผลกระทบต่อช่วงเวลาต่อมาของชีวิตนั้น มีความสัมพันธ์กับการวางแผนและการจัดลำดับ (Sequencing) ของความทรงจำ แต่ความทรงจำส่วนที่ห่างไกลจากขมับ (Temporal remoteness) ดูเหมือนจะไม่ได้มีผลมาก (Radical) ต่อความแตกต่างตามอายุ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับประสาท (Neural activity) 17 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล สำหรับการป้องกันปัญหานอนไม่หลับและช่วยให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายแพทย์จุมภฎ แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตัว ดังนี้ 1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวัน เพื่อให้เกิดความเคยชิน 2. ลุกจากที่นอนทันทีเมื่อตื่น การสัมผัสแสงแดดอ่อนๆ ในตอนเช้า และการออกกำลังกายเบาๆ 17 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
โรคหลอดเลือดสมองตอน โรคอัมพาตกับการผ่าตัด โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ความจริงที่ต้องรู้ • ผู้ป่วยโรคอัมพาตสมองขาดเลือดต้องทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด เพื่อป้องกันโรคอัมพาตเป็นซ้ำ ซึ่งยามีผลต่อการหยุด และห้ามเลือด เมื่อมีแผลเลือดออกจากการผ่าตัด จึงต้องมีการเตรียมตัวในการผ่าตัด กรณีเป็นการผ่าตัดที่มีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย 15 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
หลับระทม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนหลับ ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองและร่างกายใช้ช่วงเวลาขณะหลับบำรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่ใช้ไปให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงาน 15 พฤษภาคม 2017 อ่านเนื้อหาทั้งหมด
Blog
User สาระน่ารู้จากหมอตาตอน: ข้อควรระวังในการหยอดตาที่มี steroid โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
User ลมชักฉันรักเธอ ภาค2: น้องออยทำได้ (ตอนสุดท้ายของภาค2) โดย ธนิศา หาญพินิจศักดิ์ ตรวจสอบโดย: รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
เมื่อแดดแผดเผา (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
User ผมร่วง ศีรษะล้าน รักษาได้ ตอน ลดผมร่วง ขาดง่าย โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Latoooo poomde
Frame Bottom