logo

blog

Home / blog

BLOG แนะนำ

ค้นหาโรคตามอาการ

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่คุณอยากรู้

โรคตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย

ศึกษาโรคที่เกิดขึ้นภายในอวัยวะต่างๆของร่างกาย

BLOG

โดย ภู ภักดิ์วิไลเกียรติ

จิตวิทยาผู้ใหญ่ ตอนที่ 346: เด็กถูกป้อนความทรงจำบิดเบือน (2)

สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการพูดคุยถึงบทความจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับครูโรงเรียนเตรียมอนุบาล ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทารุณกรรมเด็ก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

หมอสมศักดิ์ชวนคุย ตอน คุณสมบัติของศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ คือ ตำแหน่งวิชาการที่ใช้เรียกนำหน้าผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนที่มีความรู้ ความชำนาญ มีผลงานวิจัย แต่งตำรา หนังสือ จนเป็นที่ยอมรับและผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

เจ็บไข้ได้ป่วย – สาเหตุแห่งโรค ตอนที่ 4

แทนที่จะปล่อยให้ร่างกายขับ (Expel) สารพิษออก เราพยายามหยุดกระบวนการ (Process) โดยการกินยา ซึ่งเป็นการผลักสารพิษกลับเข้าสู่ร่างกาย

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

หมอสมศักดิ์ชวนคุย ตอน เขาว่าดี เลยอยากใช้กัญชา

กัญชาถูกนำมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น และเป็นกระแสที่แรงที่สุดก็ว่าได้ในช่วงนี้ ไม่มีเรื่องไหนทางการแพทย์จะมีข่าวและสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนได้มากเท่าข่าวการใช้กัญชทางการแพทย์

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน เปรียบเทียบผลการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารระหว่างการผ่าตัดผ่านกล้องและการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง

ในประเทศไทย มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นมะเร็งพบได้เรื่อยๆ ไม่ติด 1ใน10 มะเร็งพบบ่อยของทั้งเพศหญิงและเพศชาย