Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

โยนี
ปุ่มกระสัน หรือ คลิตอริส (Clitoris)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ปุ่มกระสัน หรือเรียกทับศัพท์ว่า คลิตอริส(Clitoris) คือเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของ อวัยะเพศหญิงส่วนที่เรียกว่า โยนี เป็นส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย โดยอยู่ใต้แคมใหญ่ ในตำแหน่งด้านหน้าที่แคมเล็กซ้ายและขวา ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Nat natta12 t0uch007 tanapat3900
Frame Bottom