Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

เท้า
กลิ่นเท้า (Foot odor)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... สวมใส่ถุงเท้าโดยเฉพาะถุงเท้าที่ไม่ใช่ฝ้าฝ้าย 100% เพราะจะระบายอากาศได้ไม่ดี การใส่รองเท้าที่ปิดมิดชิดมากเช่น รองเท้ากีฬา และการมีขนที่ข้อนิ้วเท้าหรือหลังเท้า นอกจากนั้นคือ กลิ่นอับจากการไม่ร ...
การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน (Diabetic foot care)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ผลให้เกิดแผลเรื้อรังได้ง่ายจากอาการเท้าชา การรับรู้ความรู้สึกจึงน้อยลง และแผลหายช้าเพราะขาดเลือด จึงเกิดแผลติดเชื้อเรื้อรัง ลุกลามได้ง่าย จนอาจต้องตัดขา ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องให้การดูแลเท้าสม ...
ปวดเท้า (Foot pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ากเกินเหตุ มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆเช่น โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเกาต์ มีปุ่มกระดูกงอกที่เท้า (มักพบในผู้สูงอายุ) ภาวะกระดูกร้าวจากใช้งานเท้ามากเกินไป (Stress fracture) จากปลายประสาทอักเสบเช่น จ ...
โรคมือ เท้า ปาก (Hand-Foot-and-Mouth Disease)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... % block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคมือ เท้า ปาก (Hand- Foot-and- Mouth disease) เป็นโรคที่กุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไปพบได้บ่อย บางครั้งมีข่าวระบาดที่นั่นที่นี่อยู่เนืองๆ พ่อแม่ผู้ปกครองจ ...
โรคเท้าปุก (Clubfoot)
โดย นพ.อำนวย จิระสิริกุล
... รักษาเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ และอย่างถูกต้องด้วยวิธีที่ไม่ใช่การผ่าตัด มิฉะนั้นเด็กจะมีความพิการอย่างมากทำให้ต้องเดินด้วยหลังเท้าหรือปลายเท้า ปวดเท้า ใส่รองเท้าไม่ได้ และไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือน ...
เท้าเหม็น (Pitted keratolysis)
โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
... วามอับชื้น อันเอื้อให้เกิดสภาวะเหมาะสมต่อการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เมื่อ เปรียบเทียบกับโรคของผิวหนังที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะเท้าชื้นแฉะเช่นเดียวกันอีกโรคคือ โรค น้ำกัดเท้า ซึ่งมีข้อแตกต่างกันคือ ...
ไดเอทิลคาร์บามาซีน (Diethylcarbamazine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis) พิเพอราซีน (Piperazine) พยาธิเข็มหมุด ตืดวัว พยาธิตืดวัว (Beef Tapeworm infection) พยาธิตืดหมู (Pork tapeworm) โรคติดเช ...
กลุ่มอาการมือและเท้าบวมแดง (Hand-Foot Syndrome)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
... drug) สะตีเวนส์จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome) มะเร็ง (Cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ กลุ่มอาการมือและเท้าบวมแดง/กลุ่มอาการมือเท้า ...
หลอดเลือดดำผิวอักเสบ (Superficial Thrombophlebitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... pill) โรคเลือด (Blood Diseases) ฮีรูดอยด์ (Hirudoid) เฮปารินอยด์ (Heparinoid) เรพาริล เจล (Reparil gel) หรือ เอสซิน เจล (Aescin gel) {% endblock related %} {% block article_content % ...
เบคาเพลร์มิน (Becaplermin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... s mellitus) เบาหวาน (Diabetes mellitus) การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน (Diabetic foot care) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants) ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet drug) ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul ShockwaveZ heenzakung
Frame Bottom