Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

อื่นๆ
แอมีลอยโดซิส (Amyloidosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น สมอง ไต หัวใจ ตับ ตับอ่อน จนทำให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานผิดปกติ จนเกิดเป็นโรคต่างๆขึ้น(เช่น เมื่อไปจับที่สมอง จะเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์) โรคแอมีลอยโดซิส ...
อาหารหลักห้าหมู่ (Five food groups): หมู่ที่ 1 โปรตีน (Protein)
โดย จุฑาพร พานิช
... ้าหมู่แล้ว อาจเกิดคำถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้กันใหม่ สาเหตุเพราะยังมีอีกหลายคนที่รู้จัก แต่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่รู้มานั่นถูกต้องหรือไม่ และมีบางคนที่ไม่เคยรู้จักกับอาหารหลักห้าหมู่มาก่อน ซึ่งอาหารหลั ...
โพรทีเอโซม อินฮิบิเตอร์ (Proteasome inhibitor)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... elated %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็ง (Cancer) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มะเร็งไฝ มัลติเพิลมัยอีโลมา มะเร็งเอ ...
มิว-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Mu-opioid receptor antagonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... สต์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โอปิออยด์ แอนตาโกนิสต์ ( ...
ภาวะธำรงดุล (Homeostasis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... % block article_content %}{% linkify %} ภาวะธำรงดุล(Homeostasis)คือ ภาวะปกติของสภาพร่างกาย/สิ่งมีชีวิตที่รวมถึงทุกๆเซลล์ โดยเฉพาะสภาพภายในร่างกายที่สิ่งมีชีวิตต้องปรับตลอดเวลาเพื่อคง ร่างกายให้ค ...
อาหารหลักห้าหมู่ (Five food groups): หมู่ที่2 คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)
โดย จุฑาพร พานิช
... บทนำ บทแรก หรืออาหารหลักหมู่ที่1 โปรตีน ที่ได้นำเสนอในบทความก่อนเพื่อผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับอาหารหมู่ที่หนึ่งกันไปแล้ว คราวนี้จะมาต่อกันที่อาหารหมู่ที่สอง ซึ่งมีความสำคัญมากพอๆกับหมู่ที่หนึ่ง นอก ...
ราสบูริเคส (Rasburicase)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... มะเร็ง (Cancer) กลุ่มอาการมะเร็งถูกทำลาย (Tumor Lysis Syndrome) เกาต์ (Gout) ภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือด (Methemoglobinemia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% link ...
อาหารและโภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึงอายุ 2 ปี (Nutrition for newborn and children under age of 2)
โดย จุฑาพร พานิช
... เพียงพอต่อความต้องการของทารกจริงหรือไม่ และหลังจาก 6 เดือนทารกควรได้รับอาหารเสริมอย่างไร เพื่อให้เพียงต่อความต้องการ ดังนั้นในบทความนี้ จะกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ทารกแต่ละช่ ...
อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี (Nutrition for children age of 3-5 years)
โดย จุฑาพร พานิช
... เตรียมอาหารสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี สรุป บรรณานุกรม บทนำ เด็กอายุ 3-5 ปี มีความต้องการสารอาหารมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญเติบ โต เนื่องจากเด็กในช่วงนี้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 2-3 ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน best2000 Nithiwat Ton1409
Frame Bottom