Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

อื่นๆ
ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่วยในการทำงานชองเซลล์ต่างๆ เช่น ฮีโมโกลบินของเม็ดลือดแดง เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค(เช่น เม็ดเลือดขาว) เนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ และของสารต่างๆของร่างกาย เช่น สารภูมิต้านทานต่างๆ สารก่อภูมิ ...
คาร์นิทีน (Carnitine)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ในไต และมักสะสมสารนี้ไว้ใน กล้ามเนื้อลาย หัวใจ สมอง และในตัวอสุจิ อาหารที่มีคาร์นิทีนสูง เช่น เนื้อแดง เนื้อไก่ นม เนย ธัญญพืชที่ไม่ได้ขัดสี ทั้งนี้ร่างกายขาดคาร์นิทีนได้จาก 2 กรณีคือ จากพัน ...
สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (Embolus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นุกรมศัพท์แพทย์ศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2547 ให้ความหมายว่า “Embolus หมายถึง สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด” ส่วน “Embolism หมายความว่า ภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด” ทางการแพทย์ ...
เกลือแร่ในเลือด (Blood electrolyte)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งการแพทย์หมายถึง สารเคมีสำคัญในร่างกายที่ทำหน้าที่ช่วยการทำงานของอวัยวะต่างๆให้เป็นปกติ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ หัวใจ สมอง และยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในเอนไซม์ และฮอร์โมนต่างๆอีกด้วย โดยทั่วไป ร่ายกาย ...
สเตียรอยด์ ยาสเตียรอยด์ คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะกลุ่มยา คือ ยา Glucocorticoids และยา Mineralocorticoids ดังนั้นยาสเตียรอยด์ในบทความนี้ จะหมายถึง ยา Corticosteroid ยาสเตียรอยด์ เป็นยาที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สร้างจากต่อมหมว ...
ตัวทำละลาย (Solvent)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ทนำ ตัวทำละลาย(Solvent) หมายถึงสารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลาย(Solution)และเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวถูกละลาย(Solute) ทางวิทยาศาสตร์ สารละลายมีถึง 3 ...
ฟอสฟอรัสในเลือดต่ำ (Hypophosphatemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... DNA RNA การสร้างกระดูก การใช้พลังงานของทุกเซลล์ รวมไปถึงการรักษาสมดุลของกรด-ด่างของร่างกาย/ของเลือด และเมื่ออยู่ในร่างกายในรูปแบบของเกลือ จะเรียกว่า “ฟอสเฟต(Phosphate)” ดังนั้นทั่วไปจึงมักเรียกแทนก ...
ฟอสฟอรัสในเลือดสูง (Hyperphosphatemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เมื่ออยู่ในร่างกายในรูปแบบของเกลือ จะเรียกว่า ฟอสเฟต(Phosphate) ดังนั้น ทั่วไปจึงมักใช้สลับแทนกันไปมาระหว่าง ‘ฟอสฟอรัส’ และ ‘ฟอสเฟต’ ซึ่งเราสามารถตรวจหาค่าปกติของ ฟอสฟอรัส ได้จากการตรวจเลือด โดยทั่ว ...
ภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือด (Methemoglobinemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... โกลบิน)ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์/อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ส่งผลให้เซลล์/อวัยวะทั่วร่างกายขาดออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวน การใช้พลังงาน/สันดาปเพื่อการดำรงค์ชีวิตของทุกเซลล์ จนอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึง ...
แอมีลอยโดซิส (Amyloidosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น สมอง ไต หัวใจ ตับ ตับอ่อน จนทำให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานผิดปกติ จนเกิดเป็นโรคต่างๆขึ้น(เช่น เมื่อไปจับที่สมอง จะเป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์) โรคแอมีลอยโดซิส ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Nong nong gohung99
Frame Bottom