Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ อัณฑะ คือ อวัยวะที่สร้างอสุจิหรือสเปิร์ม (Sperm) และฮอร์โมนเพศชาย โรคที่พบเกิดกับอัณฑะ เช่น โรคอัณฑะอักเสบ โรคอัณฑะบิด (Testicular distortion) และโรคมะเร็ง (เช่น โรคมะเร็งอัณฑะ)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

อัณฑะ
มะเร็งอัณฑะ (Testicular cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) กายวิภาคและสรีรวิทยาอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Anatomy and physiology of male reproductive organ) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ ...
อสุจิ (Spermatozoa) และน้ำอสุจิ น้ำกาม (Semen)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ายปีขึ้นกับอุณหภูมิที่เก็บ ในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง ในชายทั่วไปจะมีอสุจิออกมาในน้ำกามประมาณ 200-500 ล้านตัว แต่ตัวที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียว จะเป็นตัวที่ผสมกับไข่เกิดเป็นการตั้งครรภ์ขึ้น น้ ...
หลอดน้ำอสุจิโป่ง (Spermatocele)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิที่มีการสร้างตลอดเวลา จึงทำให้ผนังของถุงเก็บตัวอสุจิเกิดโป่งพองได้ ซึ่งเมื่อมีการสร้างอสุจิและน้ำอสุจิอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลดันให้การโป่งพองเพิ่มขึ้นจนเกิดลักษณะโป่งพองคลำได้คล้ายก้อนเนื้อ หรือ อ ...
หลอดเลือดดำอัณฑะขอด (Varicocele)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... บมีอาการรำคาญ หรือ ปวดหน่วงที่อัณฑะด้านนั้น หลอดเลือดดำอัณฑะขอด พบได้บ่อยในช่วงอายุ 15-30 ปี มักโตขึ้นอย่างช้าๆ และมักเกิดกับอัณฑะข้างเดียว (พบข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวา เพราะหลอดเลือดข้างซ้ายมีลักษณะที ...
ถุงน้ำอัณฑะ ภาวะน้ำขังเฉพาะที่รอบอัณฑะ (Hydrocele testis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งน้ำอัณฑะมีสาเหตุจาก มีการสร้างน้ำของเซลล์เยื่อบุช่องท้องที่ยังเหลือหุ้มอัณฑะอยู่ หรือมีการสร้างน้ำจากที่เซลล์เนื้อเยื่อรอบอัณฑะ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (เช่น การกระแทก หรือ การเสียดสี) หรือจากการอักเสบ ...
ก้อนที่อัณฑะ ก้อนในถุงอัณฑะ (Testicular mass หรือ Scrotal mass)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อไขมัน (Lipoma) ก้อนมักนิ่ม สาเหตุยังไม่ทราบ อัณฑะอักเสบ (มักเจ็บเมื่อคลำโดน) เกิดจากมีการอักเสบติดเชื้อของอัณฑะ มักเป็นการอักเสบจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถุงเก็บอสุจิอักเสบ (มักร่วมกับอาการเจ็บ) ...
โกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง ฮอร์โมน (Gonadotropin releasing hormone drugs)
โดย ภญ. ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย
... ม? ผลิตจากบริษัทอะไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งต่อมล ...
ไซโปรเตอโรน (Cyproterone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... กหมาก (Prostate cancer) ยาสแตติน (Statin) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาไซโปรเตอโรน (Cyproterone) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างคล้ายยากลุ่มสเต ...
ยาปิดกั้นตัวรับฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิง (Gonadotropin-releasing hormone antagonist)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
... ับยาตัวอื่นอย่างไร? ควรเก็บรักษากลุ่มยาปิดกั้นตัวรับฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิงอย่างไร? กลุ่มยาปิดกั้นตัวรับฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิงมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% ...
โกเซอรีลิน (Goserelin)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
... พรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis / Chocolate cyst) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri) ถุงยางอนามัยชาย (Male Condom) โรคกระดูกพรุน ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 natt500 notmahachai
Frame Bottom