Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

หู: กายวิภาคหู (Ear anatomy) / สรีรวิทยาของหู (Ear physiology) โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม หู (Ear) ของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ หูชั้นนอก (External ear) หูชั้นกลาง (Middle ear) และหูชั้นใน (Inner ear) ดังรูปที่ 1 ซึ่งเสียงจะต้องเดินทางผ่านหูทั้ง 3 ชั้นและผ่านทางเส้น ประสาทสมองคู่ที่ 8 ไปสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียงขึ้น และรับรู้ว่าเป็นเสียงอะไร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

หู
ปวดหู (Earache)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะ จากโรคอื่นๆซึ่งเกี่ยวโยงให้เกิดปวดหู ปวดหูสาเหตุจากหู ที่พบได้บ่อยได้แก่ หูชั้นนอก (รูหู) อักเสบเช่น น้ำเข้าหู สิ่งแปลกปลอมเข้าหู หูติดเชื้อ หูชั้นกลางอักเสบ (หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง) ...
หูอื้อ อาการหูอื้อ มีเสียงในหู (Tinnitus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ายๆเรื้อรังหรือเป็นอยู่ชั่วคราว อาการอาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือมีอาการกับหูทั้งสองข้าง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของหูอื้อมีได้หลายสาเหตุที่พบบ่อยเช่น หูติดเชื้อ แก้วหูทะลุ น้ำเข้าหู โรคหวัด โร ...
มะเร็งหู (Ear cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มะเร็งไฝ (Cutaneous melanoma) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ...
หูติดเชื้อ (Ear infection)
โดย แพทย์หญิง ปวิณตรา ศิริภูธร
... infection) ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen) สิ่งแปลกปลอมในหู เชื้อรา โรคเชื้อรา (Fungal infection) ยาหยอดหู (Ear drops) เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection) {% endblock ...
หูอื้อ (Tinnitus)
โดย นายแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล
... ็นปัญหาสำคัญ ในด้านความหมาย อาการหูอื้อ หมายถึง การได้ยินลดลง หรือรู้สึกเหมือนมีอะไรอุดหูอยู่ หรือรู้สึกมีเสียงดังในหู ซึ่งอาจเป็นเสียงแหลม วี๊ดๆ คล้ายมีแมลงบินในหู หรือเสียงหึ่งๆ หรือเสียงตุบๆคล้ ...
หู: กายวิภาคหู (Ear anatomy) / สรีรวิทยาของหู (Ear physiology)
โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
... หยุ่นและพับงอได้ ยกเว้นบริเวณติ่งหูจะไม่มีกระดูกอ่อน ใบหูจะยึดติดกับศีรษะด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ต่อจากใบหูจะเป็นช่องหู ส่วนของช่องหูด้านนอกจะมีขนและต่อมสร้างขี้หู ซึ่งทำหน้าที่สร้างขี้หูออกมา ด้านใ ...
น้ำเข้าหู (Swimmer’s ear)
โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
... ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen) หูติดเชื้อ (Ear infection) ยาหยอดหู (Ear drops) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หลายท่านคงเคยประสบปัญหาน้ ...
เวียนศีรษะ (Dizziness)
โดย นายแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล
... ูคอจมูก (ENT disease) การตรวจทางหูคอจมูก การตรวจทางอีเอ็นที (Clinical examination of Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) วิงเวียนศีรษะ อาการรู้สึกหมุน (Dizzy หรือ Vertigo) โรคหินปูนในหู ...
ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen)
โดย แพทย์หญิง อุศนา พรหมโยธิน
... ายุ ขี้หูเกิดได้อย่างไร? ขี้หู (Cerumen หรือ Ear wax) เกิดจากสารไขมันที่ผลิตจากต่อมเหงื่อ (Sebaceous gland) และต่อมพิเศษ (Cerumenous gland) ในช่องหู โดยประกอบด้วย ผิวหนัง/เยื่อบุช่องหูที่หลุดล ...
หูดับเฉียบพลัน (Sudden hearing loss)
โดย พลเอก นายแพทย์ ชาญชัย ชรากร
... จากโรคติดเชื้อของหู จากโรคหลอดเลือดของหู จากโรคของหูชั้นในพิการ โรคติดเชื้อพวกไหนที่เป็นสาเหตุของหูดับเฉียบพลัน? โรคติดเชื้อกลุ่มที่เป็นต้นเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดหูดับเฉียบพลัน ได้ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน sirikul DRAGON_MCE titi99 r9r99r999 Vipminemint Abc1199
Frame Bottom