Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

หู: กายวิภาคหู (Ear anatomy) / สรีรวิทยาของหู (Ear physiology) โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม หู (Ear) ของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ หูชั้นนอก (External ear) หูชั้นกลาง (Middle ear) และหูชั้นใน (Inner ear) ดังรูปที่ 1 ซึ่งเสียงจะต้องเดินทางผ่านหูทั้ง 3 ชั้นและผ่านทางเส้น ประสาทสมองคู่ที่ 8 ไปสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียงขึ้น และรับรู้ว่าเป็นเสียงอะไร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

หู
ปวดหู (Earache)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะ จากโรคอื่นๆซึ่งเกี่ยวโยงให้เกิดปวดหู ปวดหูสาเหตุจากหู ที่พบได้บ่อยได้แก่ หูชั้นนอก (รูหู) อักเสบเช่น น้ำเข้าหู สิ่งแปลกปลอมเข้าหู หูติดเชื้อ หูชั้นกลางอักเสบ (หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง) ...
หูอื้อ อาการหูอื้อ มีเสียงในหู (Tinnitus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ายๆเรื้อรังหรือเป็นอยู่ชั่วคราว อาการอาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือมีอาการกับหูทั้งสองข้าง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของหูอื้อมีได้หลายสาเหตุที่พบบ่อยเช่น หูติดเชื้อ แก้วหูทะลุ น้ำเข้าหู โรคหวัด โร ...
มะเร็งหู (Ear cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... บหู ช่องหูชั้นนอก และแก้วหู ซึ่งทั้งหมดมีหน้าที่นำคลื่นเสียงเพื่อผ่านไปยังหูชั้นกลาง และหูชั้นใน ตามลำดับ ใบหูประกอบด้วย เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelium) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเนื้อเยื่อผิวหนัง และกระดูก ...
หูติดเชื้อ (Ear infection)
โดย แพทย์หญิง ปวิณตรา ศิริภูธร
... กอบด้วยแก้วหู (หรือบางท่านเรียก เยื่อแก้วหู) ทางด้านหน้าและกระดูกหูซึ่งมีขนาดเล็กมากๆ 3 ชิ้น ทำหน้าที่ขยายเสียงที่เข้ามาจากรูหูเพื่อนำส่งต่อไปยังเส้นประสาทหู และส่วนสุดท้ายคือ หูชั้นใน (Inner ear) ที่ ...
หูอื้อ (Tinnitus)
โดย นายแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล
... ็นปัญหาสำคัญ ในด้านความหมาย อาการหูอื้อ หมายถึง การได้ยินลดลง หรือรู้สึกเหมือนมีอะไรอุดหูอยู่ หรือรู้สึกมีเสียงดังในหู ซึ่งอาจเป็นเสียงแหลม วี๊ดๆ คล้ายมีแมลงบินในหู หรือเสียงหึ่งๆ หรือเสียงตุบๆคล้ ...
หู: กายวิภาคหู (Ear anatomy) / สรีรวิทยาของหู (Ear physiology)
โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
... หยุ่นและพับงอได้ ยกเว้นบริเวณติ่งหูจะไม่มีกระดูกอ่อน ใบหูจะยึดติดกับศีรษะด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ต่อจากใบหูจะเป็นช่องหู ส่วนของช่องหูด้านนอกจะมีขนและต่อมสร้างขี้หู ซึ่งทำหน้าที่สร้างขี้หูออกมา ด้านใ ...
น้ำเข้าหู (Swimmer’s ear)
โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม
... ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen) หูติดเชื้อ (Ear infection) ยาหยอดหู (Ear drops) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หลายท่านคงเคยประสบปัญหาน้ ...
เวียนศีรษะ (Dizziness)
โดย นายแพทย์ วิรัช ทุ่งวชิรกุล
... ) เมื่อมีอาการเวียนศีรษะควรทำอย่างไร? อาการเวียนศีรษะเป็นรุนแรงไหม? รักษาหายไหม? เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์? ป้องกันอาการเวียนศีรษะได้ไหม? {% endblock toc %} {% block article_content %}{ ...
หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง หูน้ำหนวก (Chronic otitis media)
โดย พันเอก นายแพทย์ ศวยส เหรียญมณี
... กลางและหลังโพรงจมูก ยังไม่พัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ ประกอบกับเด็กเกิดภาวะติดเชื้อเป็นโรคหวัดได้บ่อย ซึ่งถ้าโรคหวัดที่เป็นลุกลามก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบต่อเนื่องไปยังรูเปิดของท่อปรับความดันหูชั้นกลาง ซึ่ง ...
ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen)
โดย แพทย์หญิง อุศนา พรหมโยธิน
... ายุ ขี้หูเกิดได้อย่างไร? ขี้หู (Cerumen หรือ Ear wax) เกิดจากสารไขมันที่ผลิตจากต่อมเหงื่อ (Sebaceous gland) และต่อมพิเศษ (Cerumenous gland) ในช่องหู โดยประกอบด้วย ผิวหนัง/เยื่อบุช่องหูที่หลุดล ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom