Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

หัวใจ: กายวิภาคหัวใจ (Heart anatomy) / สรีรวิทยาของหัวใจ (Heart physiology) โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร หัวใจ (Heart หรือ Cardiac) เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญคือ การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย หัวใจทำให้โลหิตไหลเวียน นำออกซิเจนจากอากาศจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ทุกชนิดทางหลอดเลือดแดง และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ของร่างกายกลับมาทางหลอดเลือดดำเพื่อปล่อยออกไปกับลมหายใจออก ทั้งนี้หัวใจจะทำหน้าที่ร่วมกับปอดเสมอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

หัวใจ
โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดเลือดหัวใจ (Heart disease: Heart failure from coronary artery disease) ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure) โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจ ...
โรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... docarditis) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) ไข้รูมาติก (Rheumatic fever) โรคสเตรปโธรท (Strep throat) ยาลดความอ้วน (Diet pill or Weight loss drug) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากั ...
โรคหัวใจ: การซ่อมรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary heart disease: Ballooning and bypass)
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
... ฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram หรือ EKG หรือ ECG) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ หัวใจ (Heart) เปรียบเสมือนปั๊มน้ำซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ...
โรคหัวใจ: หัวใจวายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (Heart disease: Heart failure from coronary artery disease)
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
... ที่สำคัญ ที่ทำให้หัวใจหยุดทำงานคือ การที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน (จากการเกิดลิ่มเลือดไปอุด) ส่งผลให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตาย ส่งผลทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าหัวใจพลิ้ว หรือ เ ...
เขียวคล้ำ (Cyanosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ื้อเยื่อบุช่องปากจึงส่งผลให้เห็นเป็นอาการลำตัว ริมฝีปาก มือ เท้า เล็บ เขียวคล้ำ ซึ่งถ้าอาการเขียวคล้ำเกิดขึ้นทันที ต้องได้รับการแก้ไขให้ร่างกายได้รับออกซิเจนทันทีภายในประมาณ 5 นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้อว ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก ปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ เช่น เครียด โกรธ หรือการเรียกร้องความสนใจ อนึ่ง เจ็บหน้าอก มักเกิดร่วมกับอาการต่างๆเสมอ เช่น เรอ แน่นท้อง มีไข้ ไอ หรือผิวหนังขึ้นผื่น แต่เจ็บหน้าอก ที่เกิดร่วมกับ ...
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ (Risk for Coronary heart disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คือ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งแบ่งเป็น ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ และปัจจัยเสี่ยงสำคัญรองลงมา - ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ มีไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ โรคเบา ...
การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีอาการผื่นคันหรือลมพิษ อาจขึ้นทั่วตัว เฉพาะตำแหน่ง เป็นปื้น หรือเป็นจ้ำ อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และ/หรือ หอบเหนื่อย อาการทางสมอง เช ...
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... rt failure from coronary artery disease) โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) โรคไขมันในเลือดสูง (Dy ...
ความดันโลหิต ความดันเลือด (Blood pressure)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic blood pres sure) ดังนั้น การรายงานผลความดันโลหิต จึงประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวเสมอ โดยจะบันทึกความดันซีสโตลิกเป็นตัวแรก หรือ ตัวบน ส่วนความดันไดแอสโตลิกจะบันทึกเป็นตัวตาม หรือ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom