Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
อัมพาต: 270 นาทีชีวิต (Stroke Fast Track)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ีไหม? ในผู้ป่วยกลุ่มใด? ผู้ป่วยกลุ่มใดที่ใช้ FAST track แล้ว ยังมีโอกาสเกิดอัมพาต? ผู้ป่วยกลุ่มใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Stroke FAST track? การรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วแบบนี้ ค่ารักษาแพงหรือไม่? สรุป ...
เนื้อสมองตายเหตุขาดเลือด (Brain Infarction)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ร์ (CT-scan) สมองของคุณ พบความผิดปกติเข้าได้กับเนื้อสมองตายเหตุขาดเลือด (Brain infraction) บริเวณสมองซีกขวา” ถ้าใครได้ยินประโยคข้างต้นก็คงต้องตกใจกลัว เนื้อสมองตายเหตุขาดเลือดคืออะไร เราจะเป็นอัมพาตหร ...
การสูญเสียความทรงจำ ภาวะเสียความจำ (Amnesia)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ชายหนุ่ม ถูกส่งมาที่สถานีตำรวจ เพราะพลเมืองดีไปพบว่า เดินไปเดินมาอยู่ริมถนนโดยไม่ทราบว่าตนเองจะไปไหน ชื่ออะไร กลัวว่าจะถูกวาง ...
โรคปวดศีรษะคลัสเตอร์ (Cluster Headache)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ได้หรือไม่? คำแนะนำ {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ อาการปวดศีรษะ เป็นอาการผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุด บ ...
วิธีดูแลเด็กดื้อ ต่อต้าน (How to care oppositional defiant disorder child)
โดย พรทิพย์ วชิรดิลก และ พ.ท.หญิง สาวิตรี แย้มศรีบัว
... ีเรื่องที่เด็กถูกละเมิดสิทธิ หรือกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างรุนแรง และไม่ได้เกิดในช่วงเด็กดื้อตามปกติในเด็กอายุ 2-3 ปี ในประเทศไทยมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีภาวะดื้อต่อต้าน? จากเกณฑ์การวินิจฉัยโรคตามระบ ...
วิธีพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ อีคิวในเด็กวัยเรียน (How to improve emotional quotient of school-age children)
โดย พรทิพย์ วชิรดิลก และ ศิริพร นันทเสนีย์
... การปรับตัวกับเพื่อนและครู เด็กจึงต้องการความใกล้ชิด การได้คำชมและกำลังใจ การเรียนรู้ผ่านการสอนและเห็นแบบ อย่างที่ดีจากพ่อแม่ รวมทั้งการได้รับการปกป้องคุ้มครองในยามที่เขารู้สึกไม่มั่นคงหรือประสบปัญหาต่ ...
วิธีเสริมสร้างความภูมิใจให้ตนเองในวัยรุ่น (How to build self-esteem for teenagers)
โดย พรทิพย์ วชิรดิลก
... ติความรู้สึกของตนเอง พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถให้ความรักเอื้ออาทรกับบุคคลอื่น มีความมั่นใจในตนเอง และมีความมานะความพยายาม ความอดทนในการทำสิ่งต่างๆ จึงมักประสบความสำเร็จในการเรียนและการงาน ตร ...
วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพาตและโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
โดย ดร. รภัทภร เพชรสุข
... บ่อย และเป็นปัญหาต่อตัวผู้ป่วยเอง ต่อครอบครัวของผู้ป่วย รวมทั้งต่อสังคมโดยทั่วไปด้วย โรคนี้จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือการมอง เห็น โรคหลอดเลือดสมอง เป็ ...
วิธีดูแลเด็กชัก (How to care for seizure)
โดย สุณีย์ ชื่นจันทร์
... ้มักจะไม่หนีปัญหาจากโรคติดเชื้อ (ยกเว้นติดเชื้อทางสมอง) เช่น โรคหวัด โรคปอดบวม ท้องเสีย และอาการชักจากไข้สูง/ไข้ชัก (Febrile convulsion) อาการชักจากไข้สูง มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่เริ่มมีอากา ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom