Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
เดินเซ (Ataxia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อมีอาการเดินเซ จึงจำเป็นต้องรีบพบแพทย์เสมอ เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุและเพื่อการรักษาที่เหมาะสม บรรณานุกรม Ataxia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ataxia [2013,Jan 29]. {% endlinkify %}{% endbl ...
ระบบประสาทส่วนกลาง ประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) สมอง (Brain) และ ไขสันหลัง (Spinal cord)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ลัง (Spinal cord) เป็นเนื้อเยื่ออยู่ในโพรงตรงกลางของกระดูกสันหลัง มีเส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ 0.5-1.3 เซนติเมตร ในผู้หญิงมีความยาวประมาณ 43 เซนติเมตร และประ มาณ 45 เซนติเมตรในผู้ชาย มีหน้าที่ รับส่งสัญญ ...
โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้พบโรคสมองในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 เท่า ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคทางสมองในผู้ใหญ่ พบได้ประมาณปีละ 1 ล้าน 1 แสนคน ซึ่งในการนี้รวมทั้งผ ...
สมองบวม (Brain Edema)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... คืออะไร? หลายคนคงเคยสงสัย เพราะเคยเห็นแต่เท้าบวม ขาบวม สมองอยู่ในกะโหลกศีรษะของมนุษย์จะบวมได้อย่างไร และมีอาการอย่างไร อันตรายถึงตายหรือไม่ จะรักษาอย่างไร ลองติดตามดูครับ สมองบวมคืออะไร? ก่อนอื่น ...
โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity disorder: ADHD)
โดย นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
... ป และพบได้มากถึง 5% ในเด็กวัยเรียน พบในเด็กผู้ชายมากกว่าในเด็กผู้หญิง ผู้ป่วยมักมีปัญหาการเรียน เช่น ไม่มีสมาธิ เรียนไม่รู้เรื่อง ทำงานไม่เสร็จ หรือมีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น อยู่ไม่นิ่ง เล่นรุนแรง ดื้อ- ...
สมอง (Brain)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ง (อ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท ในเว็บ haamor.com) {% endlinkify %}{% endblock article_content %} ...
เยื่อหุ้มสมอง (Meninges)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ย (Fibrous tissue) ที่ห่อหุ้มสมองและไขสันหลัง โดยมีหน้าที่ร่วมกับน้ำหล่อเลี้ยงสมองแลไขสันหลังในการปกป้องสมองและไขสันหลัง เยื่อหุ้มสมอง มี 3 ชั้น คือ ชั้นนอกสุดที่อยู่ติดกับกะโหลกและกระดูกสันหลั ...
ออกกำลังสมอง การฝึกสมอง (Neurobic exercise)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ติมในบทความเรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท) ให้แตกกิ่งก้านสาขามากขึ้น สมองเราก็จะดีขึ้น การออกกำลังสมอง หรือ Neurobic (เรียกเลียนแบบการออกกำลังกายด้วยวิธี Aerobics ) คือ การฝึกทักษะสมอง นำแนวค ...
สมองฝ่อ (Cerebral Atrophy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... eurobic คืออะไร? การออกกำลังสมองทำอย่างไร? ถ้าพบว่าตนเองมีภาวะสมองฝ่อและเริ่มมีอาการหลงลืมควรทำอย่างไร? ผู้สูงอายุควรหมั่นใช้สมองหรือหยุดใช้สมอง? อาหารช่วยลดและ/หรือป้องกันสมองฝ่อมีหรือไม่? ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน suksun mochadiva Mk193 apeanutts zxcvbnm159
Frame Bottom