Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
ประสาทซิมพาธีติก ระบบประสาทซิมพาธีติก (Sympathetic nervous system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ght-or-fight response) ดังนั้นในภาวะมีปัญหาทางอารมณ์/จิตใจตลอดเวลา จึงส่งผลถึงการทำงานของประสาทส่วนนี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคทางกายได้หลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะอา ...
อุบัติเหตุที่เกิดจากโรคลมชัก (Accidents and Epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ase) ลมชัก (Epilepsy) อุบัติเหตุจราจรกับโรคลมชัก (Traffic accident and epileptic patients) ยากันชัก ยาต้านชัก (Anticonvulsant drugs) ลมชักในผู้หญิง (Epilepsy in women) โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอ ...
ความรู้ทั่วไปโรคลมชัก (Overview of Epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ยเหลือที่ไม่เหมาะสม คือ จะพยายามกดหน้าท้อง หน้าอก หรือใส่วัสดุในปาก และพยายามกดหรือยึดตัวไว้ไม่ให้ผู้ป่วยชัก ซึ่งการกระทำเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ช่วยเหลือได้ เราจึ ...
ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยโรคลมชัก (Knowledge and attitude toward epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... กันดีกว่าโรคลมชัก (Epilepsy) เป็นโรคหนึ่งทางระบบประสาทที่พบบ่อยและสร้างความตกใจ วิตกกังวลหรือหวาดกลัวต่อผู้ปกครอง ผู้พบเห็น ผู้ร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้ป่วยมักมีตราบาปติดตัวไปตลอด อาจถูกรังเ ...
โรคสมองขาดเลือดมาเลี้ยงชั่วคราว (TIA: Transient Ischemic Attack)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... คนทั่วไปเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ คือ อาการที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางสมองแล้วหายเองได้ ซึ่งอาการดังกล่าว ปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด หรือโรคอัมพาต บทความน ...
อาการปวดศีรษะร้ายแรง:สัญญาณอันตรายของอาการปวดศีรษะ (Red Flag in Headache)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ล? แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุอาการปวดศีรษะร้ายแรงได้อย่างไร? แพทย์มีแนวทางรักษาอาการปวดศีรษะร้ายแรงอย่างไร? อาการปวดศีรษะร้ายแรงรักษาหายไหม? สามารถป้องกันอาการปวดศีรษะร้ายแรงได้ไหม? อย่างไร? สรุป { ...
การเจาะน้ำไขสันหลัง การเจาะหลัง (Lumbar puncture)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ “เดี๋ยวหมอขออนุญาตเจาะตรวจน้ำไขสันหลังนะครับ” ผมเชื่อว่าถ้าท่านได้ยินประ โยคนี้ คงมีความสงสัยว่า สิ่งที่หมอจะทำนั้นคืออะไร มันเสี่ยงไหม อันต ...
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจอีอีจี (Electroencephalography; EEG)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ินิจฉัยโรคของแพทย์ จะต้องประกอบด้วยการสอบถามอาการโดยละเอียดจากผู้ป่วยและญาติ การตรวจร่างกาย และการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เ ...
เดินเซ (Ataxia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อมีอาการเดินเซ จึงจำเป็นต้องรีบพบแพทย์เสมอ เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุและเพื่อการรักษาที่เหมาะสม บรรณานุกรม Ataxia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ataxia [2013,Jan 29]. {% endlinkify %}{% endbl ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom