Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
เมทอกเซตามีน (Methoxetamine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... nkify %} บทนำ ยา/สารเมทอกเซตามีน(Methoxetamine เขียนย่อว่า MXE) เป็นอนุพันธ์หนึ่งของยาKetamine ทางคลินิกใช้เป็นยาสลบช่วยสงบประสาท โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในลักษณะที่เรียกว่า เอนเอ็มดีเอ รีเซพเตอร์ แ ...
ไทรมิพรามีน (Trimipramine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... า (TCAs : Tricyclic and tetracyclic antidepressants) โรคซึมเศร้า (Depression): สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) ยาต้าน ...
เมทาควอโลน (Methaqualone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ทย มีการออกฤทธิ์คล้ายกับยาบาร์บิทูเรท(Barbiturate like) และ เบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) คือ เป็นยากดระบบประสาทส่วนกลางหรือกดสมอง การสังเคราะห์ยานี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อปี ค.ศ.1951 ...
พิมาแวนเซอริน (Pimavanserin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ง โรคทางสมอง (Brain disease) ผู้สูงอายุ (Older person) โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure) หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจเสียจังหว ...
เฟนิบัท (Phenibut)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... เตือนโรคซึมเศร้า ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) ยาต้านเศร้า(Antidepressants) สุขลักษณะการนอน สุขอนามัยการนอน (Sleep hygiene) ยารักษาทางจิตเ ...
กาบาเพนติน อีนาคาร์บิล (Gabapentin enacarbil)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข(Restless legs syndrome) ลมชัก (Epilepsy) กลุ่มยาแก้ปวดและยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) ปว ...
ฮอร์โมนจากไฮโปธาลามัส (Hypothalamus hormones)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าง/หลั่งจากสมองส่วนที่เรียกว่า ไฮโปธาลามัส(Hypothalamus) ซึ่งมีหลายตัว ที่สำคัญ คือ ก. ฮอร์โมนที่ควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้า: ได้แก่ Hypothalamic–adenohypophyseal axis releasing hormones หรือ ...
ซีเล็คทีฟ ซีโรโทนิน รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Selective serotonin receptor agonists)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ทนิน รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์อย่างไร? ซีเล็คทีฟ ซีโรโทนิน รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceuti ...
กลุ่มอาการเพรส (PRES: Posterior reversible encephalopathy syndrome)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ภูมิต้านตนเอง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) มะเร็ง (Cancer) ฟีโอโครโมไซโตมา (Pheochromocytoma) {% endblock related %} ...
เซโคบาร์บิทอล (Secobarbital)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... (Barbiturate) ยานอนหลับ (Sleeping pill) ยากระตุ้นความบันเทิง (Recreational drug) ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) ยากดประสาทส่วนกลาง (CNS depressants) {% endblock rel ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom