Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
เอมพาโทเจน (Empathogens)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... s system) ยากระตุ้น (Stimulant drugs) ยาลดความอ้วน (Diet pill or Weight loss drug) ยาต้านเศร้า(Antidepressants) กลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin syndrome) กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) ...
แคปปา-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (K-Opioid receptor agonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ต์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยากระตุ้นความบันเทิง (R ...
สารหลอนประสาท (Hallucinogen)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... content %}{% linkify %} บทนำ สารหลอนประสาท หรือ ยาหลอนประสาท หรือยาทำให้เกิดประสาทหลอน(Hallucinogen) หมายถึง สารประกอบหรือยาที่กระตุ้นให้สมองมีการรับรู้ที่ผิดไปจากปกติ/หลอนประสาท/ประสาทหลอน(Halluc ...
เมายา (Be doped)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่องบิน เมายา(Be doped หรือ Be doped up) ในความเห็นของผู้เขียน น่าเป็นคำใช้ทั่วไป ไม่ใช่ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ซึ่งคำนี้ ทางการแพทย์โดยทั่วไปหมายถึง การขาดสติ จนส่งผลให้มีการกระทำที่ไม่ควรประพฤติ ที่ ...
คลุ้มคลั่ง (Mania)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ปี พ.ศ. 2547 ให้ความหมายว่า “อาการฟุ้งพล่าน” ทั้งนี้ ทางการแพทย์ Mania หมายถึง อารมณ์ต่างๆที่ก้าวร้าวที่แสดงออกอย่าง รุนแรงมาก มากเกินปกติมาก จนควบคุมไม่ได้ เป็นคำมาจากภาษากรีก แปลว่า ความบ้า มักเ ...
เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Serotonin 5-HT2A receptor antagonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... าโกนิสต์อย่างไร? เซโรโทนิน 5-เอชที2เอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้ ...
เดลิเรียนท์ (Deliriant)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ระเภท (Psychedelics, Dissociative และ Deliriant) ด้วยจะก่อให้มีอาการเพ้อ และคลุ้มคลั่ง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือสติได้อย่างปกติ อาจเห็นภาพหลอนที่ทำให้เกิดความกลัว สร้างความสับสนและงุนงงอย่างรุนแรง ...
ไซเคเดลิก (Psychedelic drug)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางส่งผลต่อการทำงานของสมองได้หลายส่วน และเป็นเหตุให้มีการแปลคำสั่งของกระแสประสาทที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนนั้นๆต่อการรับรู้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม นักวิทยาศาสตร์จัดให้ยาไซเคเดลิ ...
กาบาเออร์จิก (GABAergic)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... %}{% linkify %} บทนำ GABA ย่อมาจาก Gamma-Aminobutyric acid (กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก) เป็นสารสื่อประสาทที่พบมากในสมอง สารGABAจะคอยทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทไม่ให้มีมากจนเกินไป ...
กาบา รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ (GABA reuptake inhibitor/GRI)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual syndrome) โรคสมาธิสั้น (Attention De ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom