Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
ไทโรซีน (Tyrosine)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ข่ นม และเนย(Cheese) ร่างกายใช้ ไทโรซีน ในการสร้างสารสื่อประสาทหลายชนิด เช่น Dopamine เป็นต้น และใช้ในการสร้าง ไทรอยด์ฮอร์โมน ทั้งนี้ไทโรซีน พบได้สูงในอาหารหลายชนิด เช่น นมถั่วเหลือง ไก่งวง เนย ...
ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง (CNS stimulants)
โดย พรลภัส บุญสอน
... ่งใช้อย่างไร? ยากระตุ้นประสาทส่วนกลางมีข้อห้ามใช้อย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยากระตุ้นประสาทส่วนกลางอย่างไร? การใช้ยากระตุ้นประสาทส่วนกลางในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยากระต ...
เมลาโทนิน รีเซ็บเตอร์ อะโกนิสต์ (Melatonin receptor agonists)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... จากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เจทแลค อาการเมาเวลาเหตุการบิน (Jet Lag) โรคซึม ...
โมดาฟินิล (Modafinil)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... epsy) นอนกรน (Snoring) สะตีเวนส์จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome) โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) กลุ่มอาการทูเร็ตต์ (Tourette syndrome) หัวใจโต (Cardiomegaly) ...
ยาคลายกังวล (Anxiolytic)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) ยาต้านเศร้า(Antidepressants) โอปิออยด์ (Opioid) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) ถุงยางอนามัยชาย (Ma ...
มึนศีรษะ มึนหัว (Dull headache)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... รษะ ให้ความรู้สึกเหมืนมีอะไรบีบรัด หรือแน่นอยู่ในศีรษะ อาการจะเป็นๆหายๆตามสาเหตุ โดยอาการแต่ละครั้งอาจนาน เป็น นาที ชั่วโมง หรือวัน โดยทั่วไป อาการมักไม่ค่อยรุนแรง ไม่มีอาการข้ามวัน บางครั้งอาจมี ...
ยาลดความอยากอาหาร (Anorexic drugs or Appetite Suppressants)
โดย พรลภัส บุญสอน
... ากอาหารอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาลดความอยากอาหารอย่างไร? การใช้ยาลดความอยากอาหารในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอยากอาหารในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอ ...
ไรวาสติกมีน (Rivastigmine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ทอเรส อินฮิบิเตอร์: เอซีเฮชอีไอ (Acetylcholinesterase inhibitor: AChEI) การสูญเสียความทรงจำ (Amnesia) อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) คาร์บาเมต (Carbamate) ...
ซีโรโทนิน 2ซี รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Serotonin 2C receptor agonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ซพเตอร์ อะโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยาลดความอ้ ...
บาร์บิทอล (Barbital)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... pill) ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) ตาย: ความตาย (Death) ภาวะหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom