Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
คลอร์โปรมาซีน (Chlorpromazine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... hosis) ยารักษาทางจิตเวช ยาจิตเวช (Psychotropics drugs) โรคลมแดด (Heatstroke / Heat illness) คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and Vomiting) ยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine drug) ลม ...
เมารถ เมาเรือ (Motion sickness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มูก (ENT disease) การตรวจทางหูคอจมูก การตรวจทางอีเอ็นที (Clinical examination of Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) วิธีตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท ตอน1:การตรวจร่างกาย (Neurological Examin ...
ซาลิไซลาไมด์ (Salicylamide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... าราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) ยาลดไข้ ยาแก้ไข้ (Antipyretics) และยาแก้ปวด (Analgesic or Pain Killer) ปวดประจำเดือน (Dysmenorrhea) เลือดออกในทางเดินอาหาร (Gastrointestinal bleeding or G ...
ไซไคลซีน (Cyclizine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine drug) คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and Vomiting) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาไซไคลซีน (Cyclizine) เป็นยาต้านสารฮีส ...
เคตามีน (Ketamine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ma) อารมณ์สองขั้ว หรือ ไบโพล่า (Bipolar disorder) บาร์บิทูเรต (Barbiturate) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเคตามีน (Ketamine) เป็นยาในกลุ่ม NMDA (N ...
ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางจิตใจ (Emotional problem)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มวกไต (Adrenal gland ต่อมไร้ท่อที่อยู่ที่ยอดของไตทั้งสองข้าง) ให้สร้างฮอร์โมนกลุ่มที่เรียกว่า ฮอร์โมนความเครียด (Stress hormones เช่น Cortisol) ซึ่งฮอร์โมนกลุ่มนี้จะ กระตุ้นการทำงานของหัวใจและหล ...
อโมบาร์บิทอล (Amobarbital)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ระสาท (Transquilizer Drugs) ยานอนหลับ (Sleeping pill) วัตถุออกฤทธิ์ (Psychotropic substances) บาร์บิทูเรต (Barbiturate) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify % ...
เอนเอ็มดีเอ รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (NMDA receptor antagonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... อร์ แอนตาโกนิสต์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด อัลไซเมอร์ ...
กาบา (GABA: Gamma aminobutyric acid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ความวิตกกังวล เพิ่มการเข้าใจการรับรู้ และยังช่วยควบคุมการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ จึงช่วยให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย การนอนหลับ นอกจากนั้นยังเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง และอาจสัมพันธ์กั ...
ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน (Antiemetics)
โดย พรลภัส บุญสอน
... ื่นไส้อาเจียนมีประเภทใดบ้าง? ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนอยู่ในรูปแบบใดบ้าง? ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนมีข้อบ่งใช้อย่างไร? ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนมีข้อห้ามใช้อย่างไร? มีข้อควรระวังในการใช้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนอย่า ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom