Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
ไฮโดรโคโดน (Hydrocodone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ) กลุ่มยาแก้ปวดและยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) ประเภทยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติด (Illegal drugs) ยาแก้ไอ (Tips cough) {% endblock related %} {% block article_content %}{ ...
ลมชักชนิดเหม่อ (Absence seizure)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... รคทางสมอง (Brain disease) ลมชัก (Epilepsy) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตรวจอีอีจี (Electroencephalography; EEG) ยากันชัก ยาต้านชัก (Anticonvulsant dr ...
อารมณ์สองขั้ว หรือ ไบโพล่า (Bipolar disorder)
โดย นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล
... โรค (Disease) อาการ (Symptom) ภาวะ (Condition) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคอารมณ์สองขั้ว หรือโรคไ ...
แอลเอสดี (LSD, Lysergic acid diethylamide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... cle_content %}{% linkify %} บทนำ แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) หรือเรียกอีกชื่อว่า “Lysergide” หรือ“แอซิด (Acid)” คนไทยมักเรียก “กระดาษเมาหรือกระดาษมหัศจรรย์ (Magic paper)” และจากรูปแบ ...
โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต (Stroke): 10 เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... งได้ คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าโรคอัมพาตเป็นโรคเวรโรคกรรม ไม่สามารถป้องกันได้ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ใครเป็นแล้วก็เป็นไปตลอดชีวิต ท่านเข้าใจผิดแล้วครับ ผมขอบอกว่าปัจจุบันโรคอัมพาตสามารถรักษาให้หายได้ ป้องกั ...
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง: การรักษาที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน (Stroke fast tract)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ต่ก็เป็นสิ่ง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องการได้รับการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อให้หายเป็นปกติได้เร็วที่สุด และถ้าการรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายถูกด้วยยิ่งเป็นสิ่งที่ดี แ ...
สมองเสื่อม (Dementia)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ภาวะสมองเสื่อมเหตุสมองขาดเลือด (Vascular dementia) ขี้ลืม หลงลืม (Forgetfulness) การสู ...
คาร์บิโดปา (Carbidopa)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... เสื่อม (Dementia) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เลโวโดปา (Levodopa) เอมเอโอไอ (Monoamine oxidase inhibitor: MAOI) โดพามีน (Dopamine) {% endblock related %} {% block article_content ...
ทราโซโดน (Trazodone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... รียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) เซโรโทนิน แอนตาโกนิสต์ (Serotonin antagonists) กลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin syndrome) อารมณ์สองขั้ว หรือ ไบโพล่า ( ...
ไข้สมองอักเสบ (Infectious encephalitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... เชื้อ (Infectious disease) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection) สมองอักเสบ (Encephalitis) โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) { ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน suksun mochadiva Mk193 Puengjaru
Frame Bottom