Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
ง่วงซึม (Drowsiness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... างๆได้มากมายหลายโรคที่พบบ่อยเช่น โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ โรคทางสมองบางชนิด (เช่น สมองบวม โรคสมองอักสบ) ภาวะขาดน้ำ โรคต่อมไร้ท่อ (เช่น ผลข้างเคียงของโรคเบา หวาน โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) หรือผลข้างเคียงจาก ...
นอนไม่หลับ (Insomnia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เกิดขึ้นตามมาคือ ประสิทธิภาพในการทำงานตอนกลางวันลดลงและอาจเพิ่มอาการง่วงนอนในตอนกลางวัน นอนไม่หลับมีสาเหตุได้มากมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม อารมณ์/จิตใจ โรคและภาวะต่างๆ สิ่งแวดล้อมเช่น เปลี่ยนสถานท ...
หมดสติ (Unconsciousness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ม (Fainting) แต่ถ้ามีอาการนานมากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไปเรียกว่า โคม่า (Coma) อาการหมดสติเกิดจากสมองขาดเลือดรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุต่อสมอง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเช่น ในโรคเบาหวาน ภ ...
โคม่า (Coma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ารเกิดอุบัติเหตุรุนแรงต่อสมอง การได้รับสารพิษชนิดรุนแรง การกินยาบางชนิดเกินขนาด การใช้ยาเสพติดเกินขนาด เกิดภายหลังอาการชักอย่างรุนแรง ร่างกายเสียเลือดอย่างรุนแรง ร่างกายติดเชื้ออย่างรุนแรง ...
เกร็ดสุขภาพ: โรคจิต
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าพบ ว่า มีปัจจัยเสี่ยง เช่น พันธุกรรม ความเครียด ปัญหาในครอบครัว หรือ ปัญหาทาง ด้านจิตใจตั้งแต่เด็ก การติดสุรา การติดยาเสพติด และโรคทางสมองบางชนิด เช่น โรคความจำเสื่อม โรคลมชักบางชนิด และโรคเนื้องอกใน ...
โรคซึมเศร้า (Depression): สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ธิภาพในการทำงาน และอาจเป็นสาเหตุให้คิดหรือให้ฆ่าตัวตายได้ เมื่อมีสัญญาณเตือนว่ามีซึมเศร้าผิดปกติ ควรต้องปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ พยายามปรับตัวยอม รับชีวิต แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถดูแลตนเองได้ ควรรีบพบจิตแพท ...
การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีบริเวณสมอง
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
... ้างระหว่างฉายรังสีรักษาบริเวณสมอง? และ ดูแลอย่างไร? ผลข้างเคียง (ผลแทรกซ้อน) ที่พบได้ในระหว่างการฉายรังสีบริเวณสมอง ได้แก่ ภาวะเนื้อสมองบวม อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน และอ ...
โรควิตกกังวล: สัญญาณเตือนโรควิตกกังวล (Warning sign of anxiety disorder)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เมื่อเป็นอย่างรุนแรงไม่สมเหตุผล อาการเกิดบ่อยผิดปกติและ/หรือมีอาการต่อเนื่องเรื้อรัง เป็นการเตือนว่าอาจเกิดเป็นโรควิตกกังวลได้ ซึ่งเมื่อเกิดอาการที่เป็นสัญญาณเตือน ควรหาผู้ที่ไว้ใจได้เพื่อช่วยระบายใน ...
ต่อมไพเนียล (Pineal gland)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ด็กจะสร้างฮอร์โมนยับยั้งการเป็นหนุ่มสาว และเมื่อโตขึ้นต่อมนี้จะค่อยๆฝ่อลง แต่ยังคงสามารถสร้างฮอร์โมนบางชนิดได้ คือ ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งสัมพันธ์กับการรับรู้กลางวันและกลางคืนของร่างกาย อย่า ...
ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ีเส้นประสาทตาพาดอยู่ ดังนั้นโรคของต่อมใต้สมองจึงส่งผลถึงการมองเห็นได้ ต่อมใต้สมอง เป็นต่อมสำคัญที่สร้าง(Produce) และ/หรือหลั่ง(Secrete) และ/หรือเก็บกัก(Store) ฮอร์โมนหลายชนิด เพื่อควบคุมการทำงาน ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom