Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
พรีกาบาลิน (Pregabalin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคลมชัก (Epilepsy) ยาแก้ปวด และยาพาราเซตามอล (Paracetamol) โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) ...
ยาเสพติด (Narcotic drug)
โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
... สพติดให้โทษดังนี้ สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง "สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ” ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ และจะต้อ ...
ยาทรามาดอล (Tramadol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ามอล (Paracetamol) ยาเสพติด (Narcotic drug) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ทรามาดอล (Tramadol) เป็นยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งอาการปวด ซึ่งมีกลไกการทำงานค ...
อุบัติเหตุจราจรกับโรคลมชัก (Traffic accident and epileptic patients)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... งไร? มีวิธีลดโอกาสเกิดการชักขณะขับรถไหม? กฎหมายห้ามผู้ป่วยโรคลมชักขับรถ จะช่วยลดการเกิดอุบัติจราจรได้ไหม? มีแนวทางใดอีกบ้างเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรในผู้ป่วยโรคลมชัก? {% endblock toc %} { ...
ลงแดง กลุ่มอาการขาดยา การถอนยา (Drug withdrawal)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... พ.ศ. 2547 แปลว่า กลุ่มอาการขาดยา โดย ลงแดง เป็นอาการส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการที่เกิดจากการขาดยา กลุ่มอาการขาดยา คือ อาการหลายๆอาการที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันภายในระยะเวลาเป็นวัน หลังหยุดยา (เช่น ยาแก้ปวด หรื ...
ยารักษาทางจิตเวช ยาจิตเวช (Psychotropics drugs)
โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
... ามเจ็บป่วย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มอาการ ดังนี้ โรคจิต (Schizophrenia) ภาวะ/โรควิตกกังวล (Anxiety) ภาวะ/โรคซึมเศร้า (Depressive disorder) ความผิดปกติทางอารมณ์ (Mood disorder) ย ...
ฟีโนบาร์บิทัล (Phenobarbital)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... นิด โรคลมชัก (Epilepsy) ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาฟีโน ...
กลุ่มอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงและการแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสม หรือ โรคซูโดบัลบาร์พัลซี (Pseudobulbar Palsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... (MS: Multiple Sclerosis) โรคเอแอลเอส โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (ALS: Amyotrophic lateral sclerosis or Motor neuron disease) โรคไวรัสสมองอักเสบ (Viral encephalitis) ...
ซิฟิลิสระบบประสาท (Neurosyphilis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ase) ซิฟิลิส (Syphilis) โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: H ...
ฟลูนาริซีน (Flunarizine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... graine) วิงเวียน เวียนศีรษะ รู้สึกหมุน (Dizziness) โรคลมชัก (Epilepsy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาฟลูนาริซีน (Flunarizine) หรือยาชื่อการค้าที ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom