Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
ไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Viral meningitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... นแรงและอาจเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ทัน คือ โรค/ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ที่มีสาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุ แต่ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเยื่อหุ้มสมองติดเชื้อไวรั ...
ฝีสมอง ฝีในสมอง (Brain abscess)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ีในสมองที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองและชีวิตอย่างยิ่ง เราจึงต้องทราบความผิดปกติของโรคนี้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ทันเวลา โรคฝีสมองคืออะไร? โรคฝีสมอง คือ โรค/ภาว ...
โรคไวรัสสมองอักเสบ (Viral encephalitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... รัสสมองอักเสบ (Viral encephalitis) มีลักษณะแตกต่างจากสาเหตุอื่นๆอย่างไร รักษาหายและป้องกันได้หรือ ไม่ ต้องติดตามบทความนี้ครับ โรคสมองอักเสบคืออะไร? โรคสมองอักเสบ คือโรคที่เนื้อสมองมีความผิ ...
กลุ่มอาการความรู้สึกหลอนว่าแขนขายังคงอยู่ (Phantom limb syndrome)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... สึกหลอนว่าแขนขายังคงอยู่ ? ป้องกันกลุ่มอาการความรู้สึกหลอนว่าแขนขายังคงอยู่ ได้อย่างไร? สรุป {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ การมีอวัยวะครบ 32 เป็นสิ่งป ...
โรคดีสโทเนีย ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ่จำเป็นสำหรับมนุษย์เรา ประโยชน์คือ เพื่อมีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแสดงสีหน้า อารมณ์ แต่ถ้ากล้ามเนื้อของมนุษย์เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อเราอย่างมาก ภาวะเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินั้น ...
โรคเอแอลเอส โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (ALS: Amyotrophic lateral sclerosis or Motor neuron disease)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... อส คืออะไร จะรักษาหายหรือไม่ ต้องตามอ่านบทความนี้ครับ เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งขึ้น โรคเอแอลเอส คืออะไร? โรคเอแอลเอส (ALS) หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส ย่อมาจาก Amyotrophic lateral ...
ภาวะชักต่อเนื่อง (Status epilepticus)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... อาการชักเมื่อเกิดขึ้นต่อหน้าใคร ผู้ที่เห็นเหตุการณ์มักตกใจ ไม่รู้ว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไร แต่เพียงระยะเวลาสั้นๆ 1-2 นาที อาการชักก็หยุดเองในผู้ป่วยส่วนใหญ่ มีเพียงบาง ส่วนเท่านั้นที่มีอาการชักอย ...
สมองขาดออกซิเจน สมองพร่องออกซิเจน (Cerebral hypoxia)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... น หรือสมองพร่องออกซิเจน (Cerebral hypo xia)” เพียง 4 นาที ก็ทำให้สมองเสียหน้าที่ได้ เมื่อสมองขาดหรือพร่องออกซิเจน จะส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไร และสาเหตุของสมองขาดออกซิเจนมีอะไรบ้าง ต้องติดตามบทความนี้ ...
ภาวะความรู้สึกมากเกิน (Hyperesthesia)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... สมอง โรคเนื้องอกสมอง โรคติดเชื้อในสมอง (สมองอักเสบ) อุบัติเหตุต่อสมอง หรือ โรคไขสันหลัง เป็นต้น ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system: PNS ) ได้แก่ ความผิดปกติที่เกิดที่รากประ ...
ปวดศีรษะเรื้อรัง (Chronic daily headache)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... รปวดศีรษะร้ายแรง:สัญญาณอันตรายของอาการปวดศีรษะ (Red Flag in Headache) ปวดศีรษะจากเครียด (Tension typed headache) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรค หรือภ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung kampanar
Frame Bottom