Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบประสาท (Nervous system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ สมอง (Brain) และไขสันหลัง (Spinal cord) มีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ การหลั่งฮอร์โมนต่างๆ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทั้งนี้รวมทั้งสติปัญญา ความคิด อารมณ์และจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

สมอง
โรคเครียด: สัญญาณเตือนโรคเครียด (Warning sign of chronic stress)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดสูง สมองจะสั่งให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่า ฮอร์โมนความ เครียด (Stress hormones) เช่น แอดรีนาลิน (Adrenalin) และ คอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งนำ ไปสู่การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ หัวใจเต้น ...
ไข้ชัก (Febrile seizure)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน
... ็ดตัวเด็กลดไข้ (Tepid sponging) กลุ่มยาแก้ปวด และยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) {% endblock related %} {% block article_content %}{% ...
ปัสสาวะรดที่นอน (Bedwetting)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... etes mellitus) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ปัสสาวะรดที่นอน (Bedwetting หรือ Enuresis หรือ Nocturnal enuresis) เป็นภาวะ หรือ อาการ ผิดปกติที่เกิด ...
ปวด เจ็บ (Pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ด/เจ็บ ระคายเคือง อักเสบ บาดเจ็บ หรือถูกทำลายจากสาเหตุต่างๆเช่น การอักเสบจากติดเชื้อ การบวม บาดแผล และจากการทำลายของเซลล์มะเร็ง แต่ถ้าเรากดลงตรงตำแหน่งที่ปวด/เจ็บและรับรู้ว่าตำแหน่งนั้นปวดมักใช้คำว่า ...
ไมเกรน (Migraine)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ะเรื้อรัง (Chronic daily headache) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคปวดศีรษะไมเกรน หรือโรคปวดหัวข้างเดียว หรือบางคนเรียกสั้นๆว่าโรคไมเกรน(Migr ...
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มสมองอักเสบ(Bacterial meningitis) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ เยื่อหุ้มสมอง (Meninges) เป็นเนื้อเยื่อบ ...
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... โรคพิษสุนัขบ้า หรือ Rabies เป็นโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คน (เรียกว่า zoonosis) โดยคนถูกกัดจากสุนัขที่ติดเชื้อไวรัสนี้ โรคนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ‘โรคกลัวน้ำ’ เพราะผู้ป่วยจะมีอา การกลัวน้ำนั่นเอง ...
สมองอักเสบ (Encephalitis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... เดียว/Protozoa) รวมทั้งจากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น จากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ส่วนคำว่า สมองใหญ่อักเสบ(Cerebritis)คือ ภาวะที่เนื้อสมองมีการอักเสบรุนแรง และในที่ สุดจะกลายเป็นฝีใน ...
โรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ลอดเลือดแดงแข็ง(Atherosclerosis) อัมพาต:270นาทีชีวิต(Stroke Fast Track) สมองขาดเลือดชั่วคราว(TIA: Transient Ischemic Attack) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ...
เซเลโคซิบ (Celecoxib)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... sease) กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS / Premenstrual syndrome) กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน (PMDD / Premenstrual dysphoric disorder) ปวดประจำเดือน {% endblock related %} {% block artic ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Mai Mayuree mochadiva Mk193 Puengjaru zxcvbnm159
Frame Bottom