Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ลูกตา
ต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ินเฉียบพลันคืออะไร? มีอาการอย่างไร? รุนแรงไหม? ในบรรดาโรคต้อทั้งหลายที่ร้ายแรงที่สุดเป็นที่ทุกขเวทนาที่สุดสำหรับผู้ป่วยคงเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็น “โรคต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)” หรือ “ต้อหินม ...
ตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ปกติ หรือมีสีแดงกว่าคนอื่น หรือมีสีแดงกว่าตาอีกข้าง เกิดได้จากหลายภาวะ ดังเช่นคำพูดที่ว่า “เป็นไข้จนตาแดงก่ำเชียว” “อดนอนจนตาแดงเชียว” “นอนมากเกินไป ตื่นมาตาแดง” “ร้องไห้จนตาแดง” “หนูน้อยเป็นไอกรน ไอม ...
ช่องด้านหน้าในลูกตา (Anterior chamber)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คงความดันในลูกตา คงรูปร่างของลูกตา เป็นแหล่งอาหารของกระจกตาและของแก้วตา เป็นแหล่งให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่อกระจกตาและแก้วตา เป็นทางกำจัดของเสียของก ...
โรคตาวาว (Leukocoria) มะเร็งตาในเด็ก (Retinoblastoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... % linkify %} นิยาม โรค/ภาวะ ตาวาว หรือ ลิวโคโคเรีย (Leukocoria) ได้แก่ โรคที่ทำให้การสะท้อนแสงภายในลูกตาผิดปกติ จึงเห็นเป็นตาวาวขึ้นโดยเฉพาะในที่มืด โดยชื่อโรคมาจากคำว่า Leuko แปลว่า สีขาว Coria แป ...
การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีผ่าตัด (Refractive surgery)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... block related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ การแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยแว่นตาเป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุด ตามมาด้วยคอนแทคเลนส์ (Contact lens หรือ เลนส์สัมผัส) ทั้ง 2 อย่างเป็นการเ ...
มะเร็งของดวงตา มะเร็งตา (Malignant eye tumors)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ูกตาเมลาโนมา (Ocular melanoma) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคมะเร็งของดวงตา หรือมะเร็งตา หรือ มะเร็งลูกตา (Malignant eye tumors) เป็นโรคที่พบได้น้อยมา ...
คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต (Colored contact lens)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ิยม เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า ดังนั้นบทความนี้จึงขอใช้คำว่า คอนแทคเลนส์ คอนแทคเลนส์ แต่เดิมมีออกมาใช้เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติเป็นหลัก จึงทำมาเป็นแบบใสไร้สี ในระยะหลังมีการนำคอนแทคเลนส์มาใช้เ ...
สายตาสั้น (Nearsighted)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... นระยะใกล้ๆ เห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ชัดเจนดี แต่ของอะไรอยู่ไกลจะมองไม่ชัด สายตาสั้นมีปัจจัยเสี่ยงจากอะไร? สาเหตุของสายตาสั้นแม้ว่าจะมีการศึกษากันมาก ก็ยังไม่อาจสรุปได้ แต่จากการศึกษาพบมีป ...
สายตายาว (Farsighted)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... หลังลูกตาหรือหลังจอประสาทตาแทน จึงทำให้ผู้นั้นมองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ ผู้ที่สายตายาวมักจะมีดวงตาที่เล็ก แม้แต่กระจกตาก็อาจจะมีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย ดวงตาที่เล็กยังทำให้ผู้ที่สายตายาวมีโอกาสเ ...
สายตาผิดปกติ (Refractive error)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ักเกิดความผิดปกติในสายตา (Refractive error) เช่น มองภาพไกลหรือใกล้ไม่ชัด เป็นต้น ภาวะต่างๆเหล่านี้ เมื่อเรารู้จักว่ามันคืออะไร จะช่วยให้เราสามารถพบหมอตา (จักษุแพทย์) ได้รวดเร็วขึ้น จึงช่วยลดปัญหาใน ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul parisbuasamrit999
Frame Bottom