Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคผิวหนัง
การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีอาการผื่นคันหรือลมพิษ อาจขึ้นทั่วตัว เฉพาะตำแหน่ง เป็นปื้น หรือเป็นจ้ำ อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และ/หรือ หอบเหนื่อย อาการทางสมอง เช ...
แผลเป็นนูน (Keloid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ion) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคแผลเป็นนูน (คีลอยด์ หรือ Keloid) ได้แก่ โรค/ภาวะมีเนื้อเยื่อพังผืดเจริญเกินปกติ เห็นเป็นพังผืดหนาในบริเวณรอย ...
เริม (Herpes simplex)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ยาต้านไวรัส (Antiviral drugs) อะไซโคลเวียร์ (Aciclovir) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ เริม หรือ โรคเริม (Herpes simplex) เป็นโรคทางผิวหนังที่ ...
โรคผิวหนัง (Skin disorder)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เร็งผิวหนังเมลาโนมา {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ผิวหนัง (Skin) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มทุกส่วนของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกเรียกว่า ...
โรคเรื้อน (Leprosy)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... กิดโรคที่ผิวหนังและ ที่เส้นประสาทส่วนปลายเป็นหลัก โรคมีลักษณะเป็นไปอย่างช้าๆ ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ในที่สุดจะเกิดความพิการที่ มือ เท้า ใบหน้า และใบหู ดูเป็นที่น่ารังเกียจแก่คนทั่วไป ทำให้ไม่ ...
ลมพิษ (Urticaria)
โดย นายแพทย์ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ
... อ/อวัยวะระบบอื่นๆร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับความรุน แรงของสาเหตุ เช่น บวม แน่นหน้าอก หรือ ความดันโลหิตต่ำ/หน้ามืด โดยลักษณะอาการทางผิวหนัง จะเป็นผื่นบวมนูน สีออกขาว ล้อมรอบด้วยผื่นสีแดง ผู้ป่วยมักมีอาการค ...
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้ (Allergy) ยากดภูมิคุ้มกัน เอดส์ (AIDS) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) {% endbloc ...
หูด (Warts)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... women) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} โรคหูดคืออะไร? มีสาเหตุจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม? หูด หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า วอร์ท (Warts) คือ โรคติดเชื้อของผ ...
สิว (Acne)
โดย แพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
... มชุกของสิวในนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 64.7% ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสิวในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ปัญหาสิวไม่ได้ส่งผลให้เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังเท่านั้น พบว่าในหลายครั้งปัญหาสิวได้ก่อให้เกิดแ ...
ฝ้า (Melasma)
โดย แพทย์หญิง อนงค์ลักษณ์ รัตนศิริวิไล
... %}{% linkify %} บทนำ ฝ้า (Melasma หรือ Cholasma หรือ Mask of pregnancy) เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งไม่ได้มีมาแต่กำเนิด โดยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแผ่นสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม พบมากที่สุดบนใบหน้า และพบ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน NBP tee2532 suksun bb15
Frame Bottom