Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคผิวหนัง
การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีอาการผื่นคันหรือลมพิษ อาจขึ้นทั่วตัว เฉพาะตำแหน่ง เป็นปื้น หรือเป็นจ้ำ อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และ/หรือ หอบเหนื่อย อาการทางสมอง เช ...
ฝ้า (Melasma)
โดย แพทย์หญิง อนงค์ลักษณ์ รัตนศิริวิไล
... แอฟริกา และชาวอาหรับ ตามลำดับ ฝ้ามีลักษณะอย่างไร? ฝ้ามีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม อาจมีสีดำ สีเทา สีน้ำตาลอมเทา หรือ สีม่วงอมน้ำเงิน ขึ้นกับชนิดของฝ้า ตำแหน่งที่พบฝ้าได้บ่อย คือ บร ...
แผลเป็นนูน (Keloid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... (คีลอยด์ หรือ Keloid) ได้แก่ โรค/ภาวะมีเนื้อเยื่อพังผืดเจริญเกินปกติ เห็นเป็นพังผืดหนาในบริเวณรอยแผลต่างๆ โดยเกิดหลังจากแผลเหล่านั้นหายแล้ว ซึ่งแผลเป็นนูนอาจเกิดหลังจากแผลหายเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน ...
เริม (Herpes simplex)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... fy %} บทนำ เริม หรือ โรคเริม (Herpes simplex) เป็นโรคทางผิวหนังที่พบบ่อยอีกโรคหนึ่ง พบได้ในทุกอายุ แต่พบได้บ่อยกว่าในวัยหนุ่มสาวและในวัยผู้ใหญ่ โอกาสเกิดโรคใกล้ เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย และ ...
โรคผิวหนัง (Skin disorder)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เร็งผิวหนังเมลาโนมา {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ผิวหนัง (Skin) เป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่ห่อหุ้มทุกส่วนของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นนอกเรียกว่า ...
โรคเรื้อน (Leprosy)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... กิดโรคที่ผิวหนังและ ที่เส้นประสาทส่วนปลายเป็นหลัก โรคมีลักษณะเป็นไปอย่างช้าๆ ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ในที่สุดจะเกิดความพิการที่ มือ เท้า ใบหน้า และใบหู ดูเป็นที่น่ารังเกียจแก่คนทั่วไป ทำให้ไม่ ...
ลมพิษ (Urticaria)
โดย นายแพทย์ ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ
... อ/อวัยวะระบบอื่นๆร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับความรุน แรงของสาเหตุ เช่น บวม แน่นหน้าอก หรือ ความดันโลหิตต่ำ/หน้ามืด โดยลักษณะอาการทางผิวหนัง จะเป็นผื่นบวมนูน สีออกขาว ล้อมรอบด้วยผื่นสีแดง ผู้ป่วยมักมีอาการค ...
โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... d %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ สะเก็ดเงิน (Psoriasis/ซอริอะสิส) เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งจากผิวหนังขึ้นผื่นเป็นปื้น แดง หนา คัน เจ็บ และตกสะเก็ดเป็นมันและมีสีเงิน จึงได้ ...
หูด (Warts)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... women) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} โรคหูดคืออะไร? มีสาเหตุจากอะไร? มีปัจจัยเสี่ยงไหม? หูด หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า วอร์ท (Warts) คือ โรคติดเชื้อของผ ...
สิว (Acne)
โดย แพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
... มชุกของสิวในนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 64.7% ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสิวในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ปัญหาสิวไม่ได้ส่งผลให้เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังเท่านั้น พบว่าในหลายครั้งปัญหาสิวได้ก่อให้เกิดแ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tachangz Job-ss Nicha_5555
Frame Bottom