Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคติดเชื้อ
ตากลัวแสง ตาสู้แสงไม่ได้ ตาไม่สู้แสง (Photophobia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่แสงสลัว จะสามารถมองได้อย่างปกติ แต่ถ้ามองสิ่งต่างๆ หรือลืมตาในที่มีแสงสว่าง จะรู้สึกไม่สบายตา เคืองตา น้ำตาไหล มักต้องหรี่ตา หรือ หลับตา อาการตากลัวแสง เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจากโรคตาเ ...
ไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Viral meningitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... นแรงและอาจเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ทัน คือ โรค/ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ที่มีสาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุ แต่ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเยื่อหุ้มสมองติดเชื้อไวรั ...
ฝีสมอง ฝีในสมอง (Brain abscess)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ีในสมองที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองและชีวิตอย่างยิ่ง เราจึงต้องทราบความผิดปกติของโรคนี้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ทันเวลา โรคฝีสมองคืออะไร? โรคฝีสมอง คือ โรค/ภาว ...
สังคัง โรคสังคัง (Tinea cruris)
โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
... ในภูมิอากาศร้อนชื้น พบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก และพบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิงเป็น 3 เท่า สาเหตุและกลไกการเกิดโรคสังคังคืออะไร? สังคัง เกิดจากการติดเชื้อรา กลุ่มที่เรียกว่า Dermatophyte โดยเชื้อร ...
โรคโบทูลิซึม (Botulism)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... m) คือ โรคผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการได้รับพิษ ชื่อ Botulinum toxin ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Clostridium botulinum โดยพิษชนิดนี้ถือเป็นพิษที่มีความรุนแรงมากที่สุดชนิดห ...
โรคติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ โรคติดเชื้ออีบีวี (Epstein-Barr virus infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... อ ย่อว่า โรคโมโน (Infectious mononucleosis หรือย่อว่า Mono) หรืออีกชื่อ คือ Kissing disease (โรคติดต่อจากการจูบปาก)” การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เ ...
โรคติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ว จะไปอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหาร และทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการ แต่ในบางราย เชื้ออาจทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น รวมถึงมะเร็งกระเพาะอาห ...
พยาธิปากขอ (Hookworm infection)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... มี 2 ชนิด ที่พบบ่อยที่สุดคือ Necator americanus และ Ancylostoma duodenale ซึ่งในประเทศไทยพบทั้ง 2 ชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Necator americanus โดยชนิดที่ 3 และที่ 4 พบน้อยมากที่ทำให้เกิดโรคในคนซึ่งได้แก่ ...
โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส โรคติดเชื้อซีเอมวี (Cytomegalovirus infection: CMV infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... อยู่ในร่างกายไปตลอดชีวิตของเรา ในคนปกติทั่วไป การติดเชื้อมักไม่ทำให้เกิดอาการหรือมีอาการที่ไม่รุนแรง แต่ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง จะทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลายอวัยวะ และมีอาการที่รุนแรงไ ...
โรคติดเชื้อทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ated %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ (Toxoplasmosis) คือโรคติดเชื้อปรสิตที่ชื่อ Toxoplas ma gondii ซึ่งเป็นปรสิตชนิดเซลล์เดียว โดยมีวงจรชีวิตอาศัยอยู่ในแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom