Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคติดเชื้อ
ไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Viral meningitis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... นแรงและอาจเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ทัน คือ โรค/ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) ที่มีสาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุ แต่ในบทความนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเยื่อหุ้มสมองติดเชื้อไวรั ...
ฝีสมอง ฝีในสมอง (Brain abscess)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ีในสมองที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองและชีวิตอย่างยิ่ง เราจึงต้องทราบความผิดปกติของโรคนี้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ทันเวลา โรคฝีสมองคืออะไร? โรคฝีสมอง คือ โรค/ภาว ...
สังคัง โรคสังคัง (Tinea cruris)
โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล
... ในภูมิอากาศร้อนชื้น พบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก และพบในผู้ชายมากกว่าในผู้หญิงเป็น 3 เท่า สาเหตุและกลไกการเกิดโรคสังคังคืออะไร? สังคัง เกิดจากการติดเชื้อรา กลุ่มที่เรียกว่า Dermatophyte โดยเชื้อร ...
โรคโบทูลิซึม (Botulism)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... m) คือ โรคผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการได้รับพิษ ชื่อ Botulinum toxin ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Clostridium botulinum โดยพิษชนิดนี้ถือเป็นพิษที่มีความรุนแรงมากที่สุดชนิดห ...
โรคติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์ โรคติดเชื้ออีบีวี (Epstein-Barr virus infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... อ ย่อว่า โรคโมโน (Infectious mononucleosis หรือย่อว่า Mono) หรืออีกชื่อ คือ Kissing disease (โรคติดต่อจากการจูบปาก)” การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว เ ...
โรคติดเชื้อเอชไพโลไร (H.pylori infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ว จะไปอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหาร และทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการ แต่ในบางราย เชื้ออาจทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น รวมถึงมะเร็งกระเพาะอาห ...
พยาธิปากขอ (Hookworm infection)
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร
... มี 2 ชนิด ที่พบบ่อยที่สุดคือ Necator americanus และ Ancylostoma duodenale ซึ่งในประเทศไทยพบทั้ง 2 ชนิด แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Necator americanus โดยชนิดที่ 3 และที่ 4 พบน้อยมากที่ทำให้เกิดโรคในคนซึ่งได้แก่ ...
โรคติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส โรคติดเชื้อซีเอมวี (Cytomegalovirus infection: CMV infection)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... อยู่ในร่างกายไปตลอดชีวิตของเรา ในคนปกติทั่วไป การติดเชื้อมักไม่ทำให้เกิดอาการหรือมีอาการที่ไม่รุนแรง แต่ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง จะทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลายอวัยวะ และมีอาการที่รุนแรงไ ...
โรคติดเชื้อทอกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ated %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ (Toxoplasmosis) คือโรคติดเชื้อปรสิตที่ชื่อ Toxoplas ma gondii ซึ่งเป็นปรสิตชนิดเซลล์เดียว โดยมีวงจรชีวิตอาศัยอยู่ในแมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ...
ระบบประสาทติดเชื้อฉวยโอกาสเหตุเอชไอวี (HIV-associated opportunistic infections of the CNS)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
... ion) เอดส์ (AIDS) ความผิดปกติทางระบบประสาทเหตุเอชไอวี (HIV associated neurological disorders) โรคลมชักในผู้ป่วยเอชไอวี (Epilepsy in HIV Patient) โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเอชไอวี (Stroke in HI ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Thun brightnaruto555 Scarecrowwarrior
Frame Bottom