Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบโรคติดเชื้อ
โรคที่มากับฤดูร้อน (Common summer diseases)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ำน้อย ร่างกายจึงขาดน้ำและเกลือแร่ บรรณานุกรม โรคหน้าร้อน http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/21066 [2014,Aug30] Updated 2014, Aug 30 {% endlinkify %}{% endblock article_content ...
ปรสิต Parasite
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ถ้าไม่มีโฮส์ตมันจะตาย ซึ่งในความหมายทั่วไปปรสิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นกาฝากนั่นเอง เมื่อปรสิตเข้ามาอยู่ในมนุษย์ มันจะแย่งชิงอาหารจากมนุษย์หรือกัดกินเลือดจึงสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆกับมนุษย์ได้ ...
การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory disease)
โดย นายแพทย์ ธีรยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล
... ock toc %} {% block related %} โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กามโรค (STD: Sexually transmitted disease) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) ตกขาว (Leucorrhea) เลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่อ ...
โรคที่มากับฤดูหนาว (Common winter illness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก ตาแดงจากไวรัส โรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวม โรคท้องเสียอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสบางชนิดซึ่งมักพบในเด็กเล็ก (โรคท้องร่วงจากไวรัสโรตา) โรคจากผิวแห้ง แตก คัน บรรณานุกรม รู้ทันโรคที่มากับหน้ ...
ไข้ชัก (Febrile seizure)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณี วิษณุโยธิน
... ็ดตัวเด็กลดไข้ (Tepid sponging) กลุ่มยาแก้ปวด และยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) {% endblock related %} {% block article_content %}{% ...
ฝีดาษ ไข้ทรพิษ (Smallpox)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... หล่านี้เองก็สามารถแพร่เชื้อได้ด้วย โรคนี้ติด ต่อกันได้ค่อนข้างง่าย มีโอกาสเสียชีวิตได้สูง ยังไม่มียารักษา มีวัคซีนสำหรับป้องกันได้ แต่ในปัจจุบันโรคนี้ได้ถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปแล้ว จึงไม่มีการแนะนำให้ฉีด ...
โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ชื่อ คือ Orientia tsutsugamushi (O. tsutsugamushi) โรคสครับไทฟัส เป็นโรคประจำถิ่นในชนบทแถบเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี โรคนี้มีรายงานครั้งแรกในปี พ ...
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... งท้องก็ได้ โดยไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด อาการก็จะคล้ายๆกัน คือ มีอาการปวดท้องเป็นหลัก อัตราการเสียชีวิตและการรักษาจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น ปัจจุบัน ไม่มีสถิติชัดเจนถึงอุบัติการณ์ของเยื่อบุช่ ...
ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ (Sepsis) ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... c %} {% block related %} โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) เอชไอวี: โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV: HIV infection) มะเร็ง (C ...
โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis หรือ Elephantiasis) เป็นโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิตัวกลม (Roundworm) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด แต่ละ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul karnt
Frame Bottom