Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบหูคอจมูก
ภาวะเร่งด่วนทางหู (Ear emergencies)
โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ
... จทางหูคอจมูก การตรวจทางอีเอ็นที (Clinical examination of Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) หู: กายวิภาคหู (Ear anatomy) / สรีรวิทยาของหู (Ear physiology) แก้วหูทะลุ (Ruptured eardrum) ...
ภาวะเร่งด่วนทางลำคอ (Throat emergencies)
โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ
... ะบบหูคอจมูก (ENT disease) การตรวจทางหูคอจมูก การตรวจทางอีเอ็นที (Clinical examination of Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) Angioderma โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) แ ...
ปวดหู (Earache)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ะ จากโรคอื่นๆซึ่งเกี่ยวโยงให้เกิดปวดหู ปวดหูสาเหตุจากหู ที่พบได้บ่อยได้แก่ หูชั้นนอก (รูหู) อักเสบเช่น น้ำเข้าหู สิ่งแปลกปลอมเข้าหู หูติดเชื้อ หูชั้นกลางอักเสบ (หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง) ...
จาม (Sneezing)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ่ร่างกายควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้เป็นวิธีการที่ร่างกายตอบสนองหรือกำจัดสิ่งก่อการระคายเคืองต่อเยื่อจมูกเช่น กลิ่น ฝุ่นละอองต่างๆ และอากาศเย็น เป็นต้น จามเป็นวิธีสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อของระบบทา ...
สะอึก อาการสะอึก (Hiccup)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ักษาแต่อย่างไร ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสะอึก ได้แก่ กินอาหารอิ่มมากเกินไป กินเร็ว ดื่มน้ำอัดลม กินอาหารที่ฝืดคอ เช่น ขนมปังแห้งๆ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หัวเราะมากไป และผลข้างเคียงของ ...
หูอื้อ อาการหูอื้อ มีเสียงในหู (Tinnitus)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ายๆเรื้อรังหรือเป็นอยู่ชั่วคราว อาการอาจเกิดกับหูเพียงข้างเดียวหรือมีอาการกับหูทั้งสองข้าง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ สาเหตุของหูอื้อมีได้หลายสาเหตุที่พบบ่อยเช่น หูติดเชื้อ แก้วหูทะลุ น้ำเข้าหู โรคหวัด โร ...
เสมหะ เสลด (Sputum)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดอักเสบ วัณโรคปอด และการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเช่น โรคหืด โรคภูมิแพ้ โรคกรดไหลย้อน โรคน้ำท่วมปอดเช่น โรคจากขึ้นที่สูง หรือโรคมะเร็งปอด เสมหะมีได้หลายสีทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุเช่น สีขาว (โรคภ ...
เจ็บคอ (Sore throat)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... การอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ สาเหตุจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้บ่อยทั้ง จากเชื้อไวรัสเช่น จากโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และจากเชื้อแบคทีเรียเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคฉี่หน ...
มะเร็งหู (Ear cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... บหู ช่องหูชั้นนอก และแก้วหู ซึ่งทั้งหมดมีหน้าที่นำคลื่นเสียงเพื่อผ่านไปยังหูชั้นกลาง และหูชั้นใน ตามลำดับ ใบหูประกอบด้วย เนื้อเยื่อบุผิว (Epithelium) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเนื้อเยื่อผิวหนัง และกระดูก ...
แก้วหูทะลุ (Ruptured eardrum)
โดย พันเอก นายแพทย์ ณฐพล จันทรอัมพร
... เร่งด่วนทางหู (Ear emergencies) หูดับเฉียบพลัน (Sudden hearing loss) หูอื้อ (Tinnitus) ภาวะขี้หูอุดตัน (Impacted cerumen) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน v007
Frame Bottom