Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ักเสบ(Anal fissure) เนื้องอก มะเร็งสมอง(Brain tumor) อัมพาต อัมพฤกษ์: โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคนอนหลับแล้วหยุดหายใจ ...
โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... rtery disease) โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) คือ โรคที่มีระดับไขมันในเลื ...
ภาวะขาดน้ำในเด็ก: การแก้ไขภาวะขาดน้ำและอีเล็กโทรไลต์ในเด็กในภาวะอุทกภัยหรือภัยพิบัติ (Dehydration in children)
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
... ไลต์ในเด็กได้ไหม? อย่างไร? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เด็ก: โรคเด็ก (Childhood: Childhood diseases) ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ท้องเสีย (Diarrhea) ไข้ (Fever): ...
ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) แอแนฟิแล็กซิส: ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หตุต่างๆมากมาย ทั้งจากโรคทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกมีสาเหตุหลักเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้คือ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค ...
ภาวะขาดน้ำ (Dehydration)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... มกนีเซียม (Magnesium) ภาวะขาดน้ำ เป็นภาวะพบได้บ่อย โดยมากมักเกิดจากอาการท้องเสีย (ท้องเดิน) รุนแรง หรือที่เรียกว่า ท้องร่วง เป็นภาวะพบได้ทุกเพศ และทุกวัย โดยเมื่อมีท้องเสีย โอกาสเกิดภาวะขาดน้ำ จะพบ ...
โรคลมแดด โรคจากความร้อน (Heatstroke/Heat illness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ical drug) ยาลดความดัน ยาลดความดันเลือดสูง ยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive drug) ยาขับปัสสาวะ (Diuretics Drugs) ยาแก้ท้องผูก (Anticonstipation) ยากันชัก ยาต้านชัก (Anticonvulsant drugs) ...
ภาวะหายใจล้มเหลว (Respiratory failure)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... ระดับออกซิเจนในเลือดแดงต่ำ (Hypoxia) หรือมีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในเลือดมาก (Hypercapnia) เป็นภาวะที่เป็นผลมาจากการเป็นโรคต่างๆ มีทั้งชนิดที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง การรักษาคือการพยายามเพิ่มระดั ...
บวม (Edema)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เกิดได้ทั้งตัวเช่น ทั่วตัว ใบหน้า ช่องท้อง ปอด หรือสมอง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ อาการบวมจากการคั่งของน้ำอาจเรียกว่า “บวมน้ำ” เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุที่ไม่รุนแรงและจะหายได้เองเช่น การยืน นั่ง เดิ ...
ใจสั่น (Palpitation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ญหาด้านอารมณ์/จิตใจ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกาเฟอีน ผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่น ยาในกลุ่มยาเสพติด สาเหตุที่รุนแรงปานกลาง เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ สาเหตุที่รุนแรง เช่น โรคหัวใจ ภาวะน้ำตาลในเล ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Puengjaru
Frame Bottom