Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร
โรคบิด (Dysentery)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ว (ปรสิต หรือ Parasite) และจากการกิน/ดื่มสารพิษ แต่โดยรวมมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่เรียกว่า ชิเกลลา (Shigella) ซึ่งเรียกโรคนี้ว่า “โรคบิดไม่มีตัว” หรือ “โรคบิดชิเกลลา ” (Shigellosis, ...
คลื่นไส้ อาเจียน (Nausea and Vomiting)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... การพบบ่อยอาการหนึ่ง พบได้ทั้งในเพศหญิงและในเพศชาย พบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยพบในช่วงอายุ 15-24 ปีมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ สถิติการเกิด คลื่นไส้ อาเจียนที่แท้จริง ไม่ทราบแน่ชัด เนื่อ ...
แผลเปบติค (Peptic ulcer) / แผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... e to safe use of antacid) ยาเคลือบกระเพาะอาหาร ยาเคลือบกระเพาะ (Tip of Stomach-lining protector) ยาแก้ปวดท้อง ยาบรรเทาอาการปวดท้อง (Antispasmodic drugs) ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน (Antiemetics) ยาฆ่ ...
ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids or piles)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids หรือ Piles) คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบ และ/หรือการบวมของกลุ่มเนื้อเยื่อหลอดเลือด (Vascular structures, เนื้อเยื่อที่ประกอบด้ว ...
แผลร้อนใน (Aphthous ulcer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... pressive disorder) โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคแผลร้อนใน (Aphthous ulcer หรือ Aphthous stomatitis หรือ Recu ...
อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... อย เป็นอาการมักพบในผู้ใหญ่ เป็นอาการพบบ่อยประมาณได้ถึง 25-40% ของประชากรทั้งหมดต่อปี โอกาสเกิดอาการใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย อาหารไม่ย่อยเกิดจากอะไร? อาการอาหารไม่ย่อยเกิดได้จากหลายสาเ ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หตุต่างๆมากมาย ทั้งจากโรคทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกมีสาเหตุหลักเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้คือ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค ...
แผลรอยแยกขอบทวารหนัก แผลปริขอบทวารหนัก (Anal fissure)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... s) มะเร็งทวารหนัก (Anal cancer) ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula) ยาแก้ท้องผูก (Anticonstipation) การออกกำลังกาย: แนวทางการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Exercise concepts for healthy lifestyle) ...
ไส้เลื่อน (Hernia)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... วัยวะภายใน (บางส่วน) เกิดการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิม ผ่านรูหรือดันตัวผ่านบริเวณกล้ามเนื้อหรือพังผืดที่เกิดความหย่อนยานสูญเสียความแข็งแรง ไปอยู่ยังอีกตำแหน่งหนึ่งและมักปรากฏเป็นก้อนตุงออกมา โ ...
ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ทั้งนี้เรียกแพทย์เฉพาะทางระบบนี้ว่า “หมอจีไอ” หรือ “หมอโรคทางเดินอาหาร” หรือ “อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร” บางครั้งเรียกหลอดอาหาร กร ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom