Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบตา
สายตาผู้สูงอายุ (Presbyopia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ่” คงจะแสลงใจบางคนจึงมีคนหันมาใช้คำว่า “สายตาผู้สูงอายุ” (Presbyopia) แทน ซึ่งฟังดูไพเราะกว่า ตัวผู้เขียนเองมีความรู้สึกคล้ายกับว่า ผู้สูงอายุ หมายถึงทั้งอายุมาก ประสบการณ์มากด้วย (อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ ...
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับต้อกระจก
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ่แต่ยังไม่สำเร็จ มีแก้วตาเทียมที่ฝังเข้าไปแล้วเห็นชัดทั้งไกลและใกล้หรือไม่? ที่จริงแล้ว มีใช้แล้ว แต่ในบ้านเรายังนิยมไม่มากนัก เพราะเลนส์ราคาแพงและผลอาจจะยังไม่ดีนัก ดูได้ท ...
ตาขี้เกียจ (Amblyopia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... yos หมายถึง มืดมัว และ Opia หมายถึงสายตา รวมกันจึงหมายความว่า สายตามืดมัว ซึ่งมักเป็นกับตาข้างเดียว ส่วนน้อยเป็นกับตาทั้งสองข้าง โดยที่ไม่พบโรคหรือสิ่งผิดปกติของตาหรือประสาทตาที่รับรู้การเห็นไปจนถึงสม ...
ตาบอดสี (Color blindness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... เด็กว่าวัตถุนั้นสีแดง (ทั้งๆที่เขาเห็นเป็นสีเทา) คนตาบอดสีแดงจึงบอกสีแดงได้ถูกต้อง เมื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่าตาบอดสีแดง จึงไม่ยอมรับ เพราะเขาก็บอกได้ว่า นั่นเป็นสีแดง ซึ่งความสามารถในการเห็น และการแยก ...
พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... พังผืดที่จอตา (Epiretinal membrane หรือ Macular pucker) เป็นภาวะที่มีพังผืดชนิดที่ปราศจากหลอดเลือดเกิดขึ้นบนชั้นผิวของจอตา พังผืดนี้อาจมีการขยายตัวดึงรั้งจอตาใกล้ เคียงโดยเฉพาะบริเวณจอตาส่วนกลางหรือจุ ...
การฝังแก้วตาเทียม (Intraocular lens implantation)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... หิน (Glaucoma) สายตาสั้น (Nearsighted) กระจกตารูปกรวย (Keratoconus) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ การฝังแก้วตาเทียม/เลนส์ (Lens) เทียม (Intra ...
วุ้นตาเสื่อม (Vitreous Floater)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... อ ในภาวะปกติ น้ำวุ้นตาเป็นน้ำใส ไม่มีสี หนืดๆ คล้ายไข่ขาว ปราศจากหลอดเลือด โดยอยู่ในช่องตาส่วนหลังสุด (Vitreous cavity) เป็นเนื้อที่ 2/3 ของปริมาตรของลูกตาโดยประ มาณ (ต่างจากน้ำวุ้นส่วนหน้าที่เรียกว่า ...
คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard contact lens) / คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft contact lens)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ตาเอียง นิยมใช้ เลนส์สัมผัส (Contact lens หรือ คอนแทคเลนส์) แทนการใส่แว่นตากว้างขวางขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป เลนส์สัมผัส แบ่งตามลักษณะของเลนส์ได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแข็ง (Hard หรือ Rigid lens) และชนิดนิ่ม ( ...
ต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ินเฉียบพลันคืออะไร? มีอาการอย่างไร? รุนแรงไหม? ในบรรดาโรคต้อทั้งหลายที่ร้ายแรงที่สุดเป็นที่ทุกขเวทนาที่สุดสำหรับผู้ป่วยคงเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็น “โรคต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)” หรือ “ต้อหินม ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom