Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบจิตเวช
เกร็ดสุขภาพ: โรคจิต
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... าพบ ว่า มีปัจจัยเสี่ยง เช่น พันธุกรรม ความเครียด ปัญหาในครอบครัว หรือ ปัญหาทาง ด้านจิตใจตั้งแต่เด็ก การติดสุรา การติดยาเสพติด และโรคทางสมองบางชนิด เช่น โรคความจำเสื่อม โรคลมชักบางชนิด และโรคเนื้องอกใน ...
กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... le_content %}{% linkify %} บทนำ กลุ่มอาการดาวน์ หรือโรคดาวน์ หรือ Down’s syndrome หรือ Down syndrome เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด เด็กมักเกิดจากพ่อและแม่ที่ปกติ เด็ ...
โรคเครียด: สัญญาณเตือนโรคเครียด (Warning sign of chronic stress)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดสูง สมองจะสั่งให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มที่เรียกว่า ฮอร์โมนความ เครียด (Stress hormones) เช่น แอดรีนาลิน (Adrenalin) และ คอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งนำ ไปสู่การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต่างๆ หัวใจเต้น ...
โรคซึมเศร้า (Depression): สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ธิภาพในการทำงาน และอาจเป็นสาเหตุให้คิดหรือให้ฆ่าตัวตายได้ เมื่อมีสัญญาณเตือนว่ามีซึมเศร้าผิดปกติ ควรต้องปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ พยายามปรับตัวยอม รับชีวิต แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถดูแลตนเองได้ ควรรีบพบจิตแพท ...
โรควิตกกังวล: สัญญาณเตือนโรควิตกกังวล (Warning sign of anxiety disorder)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เมื่อเป็นอย่างรุนแรงไม่สมเหตุผล อาการเกิดบ่อยผิดปกติและ/หรือมีอาการต่อเนื่องเรื้อรัง เป็นการเตือนว่าอาจเกิดเป็นโรควิตกกังวลได้ ซึ่งเมื่อเกิดอาการที่เป็นสัญญาณเตือน ควรหาผู้ที่ไว้ใจได้เพื่อช่วยระบายใน ...
โรคจิต (Psychosis)
โดย นายแพทย์ อุดม เพชรสังหาร
... is) มักถูกนำมาใช้เรียกคนที่ชอบทำอะไรไม่ค่อยดีนักเช่น ชอบแอบดูผู้หญิงอาบน้ำ ชอบโทรศัพท์ไปตื๊อขอเป็นแฟนดารา ชอบพ่นสีสเปรย์เป็นตัวหนังสือบนกำแพง ฯลฯ แท้จริงคนเหล่านี้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคจิต แต่ก็มีความผิดปก ...
เบื่ออาหาร (Anorexia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นหลายวันหรือสัปดาห์หรือหลายเดือน จะส่งผลให้เกิดอาการผอมลงหรือน้ำหนักลดได้ เบื่ออาหารเป็นอาการที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจาก โรคที่เกิดเฉียบพลันเช่น โรคติดเชื้อต่างๆ และจากโรคเรื้อรังต่างๆเช่น ...
ผอมลง น้ำหนักลด (Weight loss)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ก การอดอาหาร หรือกินยาเพื่อการลดน้ำหนัก โรคที่เป็นสาเหตุให้ผอมลงหรือน้ำหนักลด มีได้หลากหลายโรค ทั้งโรคที่เกิดจากการติดเชื้อและโรคหรือภาวะที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ โดยสาเหตุที่ทำให้ผอมลงมักเกิดจ ...
อาเจียน (Vomiting)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กออกจากกระเพาะอาหาร ผ่านหลอดอาหารเข้าสู่ลำคอและช่องปากหรือช่องจมูก โดยทั่วไปอาการอาเจียนจะกลับเป็นปกติภายหลังการอาเจียน แต่บางครั้งทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุที่จะอาเจียนต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ร่างกายเกิดภาว ...
หอบเหนื่อย หายใจลำบาก (Dyspnea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ม โรคถุงลมโป่งพอง โรคหืด โรคจากขึ้นที่สูง โรคมะเร็งปอด) โรคหัวใจ (เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว) หรือปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจเช่น ความ เครียด กลัว เรียกร้องความสนใจ รวมทั้งเป็นอาการปกติที่เกิดจากการออกกำลังกายมา ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน v007 AnxietyMan Srikanda
Frame Bottom