Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

มดลูก
น้ำคร่ำ (Amniotic fluid) ถุงน้ำคร่ำ (Amniotic sac)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ยปรับและคงอุณหภูมิให้อยู่ในสมดุลที่ทารกจะเจริญเติบโตได้ปกติ และเป็นเสมือนหมอนช่วยปกป้องทารกจากแรงกระทบกระแทกต่างๆ ปริมาณน้ำคร่ำจะค่อยๆมากขึ้น จนถึงสูงสุดประมาณ 800 มิลลิลิตร (มล.) เมื่ออายุครรภ์ ...
การคลอด การคลอดบุตร (Childbirth)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... ้อเสียอย่างไร? ควรผ่าท้องคลอดหรือคลอดธรรมชาติดีกว่ากัน? ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องผ่าท้องคลอดมีอะไรบ้าง? การดูแลมารดาและทารกภายหลังการคลอดทำอย่างไร? ผลข้างเคียงของการคลอดทั้งในด้านมารดาและทาร ...
รกเกาะต่ำ ภาวะรกเกาะต่ำ (Placenta previa)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... tent %}{% linkify %} ภาวะรกเกาะต่ำคืออะไร? ในสตรีตั้งครรภ์ปกติทั่วไป รกจะเกาะอยู่บริเวณส่วนบนของมดลูก หากรกมาเกาะบริเวณส่วนล่างของมดลูก และ/หรือ คลุมมาถึงด้านในของปากมดลูก เรียกว่า “ภาวะรกเกาะต่ำ ...
ตกเลือดหลังคลอด (Postpartum hemorrhage)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... age) หมายถึง ในกรณีการคลอดทางช่องคลอดแล้ว มีเลือดออกหลังจากการคลอดทารกและคลอดรกเสร็จสิ้น มากกว่าหรือเท่า กับ 500 มล.(มิลลิลิตร) และมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มล. ในกรณีที่ต้องผ่าท้องคลอด หรือในอีกคำจำกั ...
ตกเลือดก่อนคลอด (Antepartum hemorrhage)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... ge) หมายถึง การมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ คือ อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องแยกจากเลือดที่ออกทางก้น เช่น เป็นริดสีดวงทวาร หรือเลือดออกทางท่อปัสสาวะ (ปัสสาวะเป็นเลือด) ...
ตกเลือดช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์ หรือ เลือดออกทางช่องคลอดช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์ (Bleeding during first half of pregnancy)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... ตั้งครรภ์ในครั้งต่อไปจะแท้งอีกหรือไม่? มีวิธีป้องกันภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์หรือไม่? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} ภาวะเลือดออกช่วงครึ ...
อาหารช่วงตั้งครรภ์ โภชนาการช่วงตั้งครรภ์ (Pregnancy and Diet)
โดย พีระพรรณ โพธิ์ทอง
... ี่จะห่อหุ้มเป็นเกราะป้องกันทารกในครรภ์ให้ปลอดภัยจากสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายนอกจากนั้นแล้ว อาหารส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อให้กับทารกในครรภ์ ได้นำไปพัฒนาอวัยวะต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมในตลอดระยะเวลาทั้ง 9 เด ...
การผ่าท้องคลอดบุตร การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (Caesarean section)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
... มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่เรามีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัยขึ้น ทำให้สามารถวินิจฉัยภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อทารกได้เร็ว และนำไปสู่การ ...
ตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
... ticle_content %}{% linkify %} การตั้งครรภ์เกินกำหนดคืออะไร? อายุครรภ์ที่แม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่แพทย์ใช้วางแผนการดูแลสตรีตั้งครรภ์ว่า ควรจะให้คลอดหรือควรยับยั้งการคลอดไว้ก่อนหากอายุครรภ์ยังไม่ค ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 natt500
Frame Bottom