Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ฟัน
วิธีแปรงฟัน (Brushing teeth)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ห้ลื่นนิ้ว นอกจากนั้นควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือนหรือหลังเป็นโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ หรือเมื่อมีแผลในปาก เพราะขนแปรงจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อโรคต่างๆได้ อนึ่ง ควรเลือกใช้ยา ...
การทำให้ฟันขาว (Tooth Whitening)
โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
... อร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) วิธีแปรงฟัน (Brushing teeth) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} การทำฟันให้ขาวคืออะไร? การทำให้ฟันขาว (Tooth whitening) คื ...
ฟันผุ (Dental caries)
โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
... ทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ (Demineralization) จากตัวฟัน ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นของโรคฟันผุ ฟันที่เริ่มผุ จะซ่อมแซมเองได้ เพราะน้ำลายในช่องปากจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุแคลเซียม (Calcium) และ ฟ ...
ปวดฟัน (Toothache)
โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
... ความปวด (Ache) เป็นภาวะการรับรู้ของร่างกายที่มีต่อการทำลายหรือการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายและส่งผ่านเส้นประสาทไปรับรู้ยังสมอง ดังนั้นปวดฟัน (Toothache) จึงหมายถึงอาการปวดรอบฟันหรือขากรรไกร อาจเป็ ...
ฟันคุด (Impacted tooth)
โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
... ายภาพเอกซเรย์ (X-ray imaging) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ฟันคุดคึออะไร? คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคิดว่า ฟันคุด (Impacted tooth) คือฟันที่ไม่สามารถขึ้น ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul irin.wongkijpatana wilai68
Frame Bottom