Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ทันตกรรม
ฟันคุด (Impacted tooth)
โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
... ายภาพเอกซเรย์ (X-ray imaging) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ฟันคุดคึออะไร? คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคิดว่า ฟันคุด (Impacted tooth) คือฟันที่ไม่สามารถขึ้น ...
วิธีแปรงฟัน (Brushing teeth)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ห้ลื่นนิ้ว นอกจากนั้นควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือนหรือหลังเป็นโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ หรือเมื่อมีแผลในปาก เพราะขนแปรงจะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อโรคต่างๆได้ อนึ่ง ควรเลือกใช้ยา ...
เหงือกอักเสบ (Gingivitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... tes mellitus) ยาลดความดัน ยาลดความดันเลือดสูง ยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive drug) ยาขับปัสสาวะ (Diuretics Drugs) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} ...
ปวดฟัน (Toothache)
โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน
... ความปวด (Ache) เป็นภาวะการรับรู้ของร่างกายที่มีต่อการทำลายหรือการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายและส่งผ่านเส้นประสาทไปรับรู้ยังสมอง ดังนั้นปวดฟัน (Toothache) จึงหมายถึงอาการปวดรอบฟันหรือขากรรไกร อาจเป็ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul parisbuasamrit999
Frame Bottom