Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย (Male reproductive system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ถุงอัณฑะ เป็นที่อยู่ของ อัณฑะ ท่อพักอสุจิ ท่ออสุจิ และต่อมสร้างน้ำกาม โรคของถุงอัณฑะ เช่น โรคที่เหมือนกับโรคผิวหนัง เพราะถุงอัณฑะจัดเป็นเนื้อเยื่อผิวหนัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ถุงอัณฑะ
การทำหมันชาย (Vasectomy)
โดย แพทย์หญิง กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา
... roductive organ) การวางแผนครอบครัว (Family planning) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} การทำหมันชายคืออะไร? การทำหมันชาย (Vasectomy หรือ Male surgical ste ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom