Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ตา ดวงตา (Eye) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ ในทางแพทย์ ตา หมายถึง อวัยวะส่วนที่เป็นลูกตา (Eyeball) ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนที่ทำหน้าที่ในการมองเห็น โดยส่วนประกอบสำคัญของตาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น คือ กระจกตา แก้วตา และจอตา (อ่านเพิ่มเติมในบทความ เรื่อง กายวิภาคและสรีรวิทยาของตา)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

ดวงตา
คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard contact lens) / คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft contact lens)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ตาเอียง นิยมใช้ เลนส์สัมผัส (Contact lens หรือ คอนแทคเลนส์) แทนการใส่แว่นตากว้างขวางขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป เลนส์สัมผัส แบ่งตามลักษณะของเลนส์ได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแข็ง (Hard หรือ Rigid lens) และชนิดนิ่ม ( ...
สายตายาว (Farsighted)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... หลังลูกตาหรือหลังจอประสาทตาแทน จึงทำให้ผู้นั้นมองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ ผู้ที่สายตายาวมักจะมีดวงตาที่เล็ก แม้แต่กระจกตาก็อาจจะมีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย ดวงตาที่เล็กยังทำให้ผู้ที่สายตายาวมีโอกาสเ ...
ผนังลูกตาชั้นกลาง หรือ ยูเวีย (Uvea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ็นทางผ่านของแสงเข้าสู่จอตา เนื้อเยื่อคอรอยด์ (Choroid) คือ เนื้อเยื่อชั้นที่เป็นที่อยู่ของหลอดเลือดหล่อเลี้ยงจอตา เนื้อเยื่อซิลิอะรีบอดี (Ciliary body) คือ เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ...
จอตา หรือ จอประสาทตา (Retina)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... isease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} จอตา (Retina หรือ เรตินา) หรือบางท่านเรียกว่า จอประสาทตา ได้แก่ เนื้อเยื่อชนิดหนึ่ง อยู่ภายในลูกตาโดยอยู่ด้านในลึกสุดข ...
ต้อกระจก (Cataract)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ต้อกระจกคือโรคอะไร? แก้วตา (Lens) เป็นเลนส์นูนใสอยู่หลังม่านตา (มีลักษณะเหมือนเลนส์นูนทั่วไปทั้งด้าน หน้าและด้านหลัง โดยด้านหน้าแบนกว่าด้านหลัง มีความหนาประมาณ 5 ม.ม. เส้นผ่าศูนย์ กลาง 9 ม.ม. ทำหน้ ...
ต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ินเฉียบพลันคืออะไร? มีอาการอย่างไร? รุนแรงไหม? ในบรรดาโรคต้อทั้งหลายที่ร้ายแรงที่สุดเป็นที่ทุกขเวทนาที่สุดสำหรับผู้ป่วยคงเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็น “โรคต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)” หรือ “ต้อหินม ...
ต้อหินเรื้อรัง (Chronic glaucoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... linkify %} ต้อหินคือโรคอะไร? ต้ออะไรเอ่ยที่ร้ายแรงที่สุด หลายๆคนคงตอบได้ว่า “ต้อหิน (Glaucoma)” ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ชนิดพบบ่อย ได้แก่ ต้อหินเรื้อรัง (Chronic glaucoma) และชนิดพบได้น้อยกว่า ได้แก่ ต้ ...
ตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ปกติ หรือมีสีแดงกว่าคนอื่น หรือมีสีแดงกว่าตาอีกข้าง เกิดได้จากหลายภาวะ ดังเช่นคำพูดที่ว่า “เป็นไข้จนตาแดงก่ำเชียว” “อดนอนจนตาแดงเชียว” “นอนมากเกินไป ตื่นมาตาแดง” “ร้องไห้จนตาแดง” “หนูน้อยเป็นไอกรน ไอม ...
คอนแทคเลนส์ (Contact lens)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... contact lens) การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีผ่าตัด (Refractive surgery) คอนแทคเลนส์สี/ตาโต (Colored contact lens) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ คา ...
โรคตาที่มากับคอมพิวเตอร์ (Computer Vision Syndrome/CVS)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... กิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ เรียกกันว่า “คอมพิวเตอร์ซินโดรม (Computer syn drome) ” ซึ่งได้แก่ อาการผิดปกติทางกายต่างๆ ซึ่งมีหลายอาการพร้อมกัน จึงมักเรียกว่า เป็นกลุ่มอาการ (Syndrome) ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดเม ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oatkungza207
Frame Bottom