Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

จักษุวิทยา
คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์ตาโต (Colored contact lens)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ิยม เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า ดังนั้นบทความนี้จึงขอใช้คำว่า คอนแทคเลนส์ คอนแทคเลนส์ แต่เดิมมีออกมาใช้เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติเป็นหลัก จึงทำมาเป็นแบบใสไร้สี ในระยะหลังมีการนำคอนแทคเลนส์มาใช้เ ...
สายตาผิดปกติ (Refractive error)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ักเกิดความผิดปกติในสายตา (Refractive error) เช่น มองภาพไกลหรือใกล้ไม่ชัด เป็นต้น ภาวะต่างๆเหล่านี้ เมื่อเรารู้จักว่ามันคืออะไร จะช่วยให้เราสามารถพบหมอตา (จักษุแพทย์) ได้รวดเร็วขึ้น จึงช่วยลดปัญหาใน ...
ลานสายตา (Visual field)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ม่หันหน้า เราจะสามารถมองเห็นได้เพียงเฉพาะภาพตรงหน้าเท่านั้น ภาพด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา จะมองได้หดลงเรื่อยๆ จนถึงมองเห็นเฉพาะแต่ภาพเพียงตรงหน้าเท่านั้น เหมือนมองภาพผ่านช่องอุโมงค์ บรรณานุกรม Visual fi ...
เรื่องน่ารู้ในโรคสายตาผู้สูงอายุ (Tip for Presbyopia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ต้องใช้แว่นดูไกล (แว่นสายตาสั้น) พออายุมากเข้ามองใกล้ไม่ต้องใช้แว่น แต่ถึงอย่างไรเวลามองไกลก็ยังต้องใช้ใช้แว่นอยู่ดี (แว่นสายตาสั้น) คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสายตากลับคือ ไม่ต้องใช้แว่นทุกชนิดอีกต่อไป แต่ค ...
ต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ินเฉียบพลันคืออะไร? มีอาการอย่างไร? รุนแรงไหม? ในบรรดาโรคต้อทั้งหลายที่ร้ายแรงที่สุดเป็นที่ทุกขเวทนาที่สุดสำหรับผู้ป่วยคงเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็น “โรคต้อหินเฉียบพลัน (Acute glaucoma)” หรือ “ต้อหินม ...
สายตาสั้น (Nearsighted)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... นระยะใกล้ๆ เห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ ชัดเจนดี แต่ของอะไรอยู่ไกลจะมองไม่ชัด สายตาสั้นมีปัจจัยเสี่ยงจากอะไร? สาเหตุของสายตาสั้นแม้ว่าจะมีการศึกษากันมาก ก็ยังไม่อาจสรุปได้ แต่จากการศึกษาพบมีป ...
สายตายาว (Farsighted)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... หลังลูกตาหรือหลังจอประสาทตาแทน จึงทำให้ผู้นั้นมองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ ผู้ที่สายตายาวมักจะมีดวงตาที่เล็ก แม้แต่กระจกตาก็อาจจะมีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย ดวงตาที่เล็กยังทำให้ผู้ที่สายตายาวมีโอกาสเ ...
ช่องด้านหน้าในลูกตา (Anterior chamber)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... คงความดันในลูกตา คงรูปร่างของลูกตา เป็นแหล่งอาหารของกระจกตาและของแก้วตา เป็นแหล่งให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่อกระจกตาและแก้วตา เป็นทางกำจัดของเสียของก ...
ผงเข้าตา (Dust in eye)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
... ขยะ ฝุ่นละออง ปลิวอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะสิงห์มอเตอร์ไซค์ และยังต้องเผชิญกับแมลงตัวเล็กๆที่บินสวนมา แม้แต่ชาวไร่ชาวนาก็อาจมีเศษใบไม้ เกสรดอกไม้ปลิวเข้าตา อาจกล่าวได้ว่าเกือบทุกคนมีโอกาสที่เศษผงเข้าตาได้ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom