Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ข้อ
เกาต์ (Gout)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... y stone) ยาโรคเกาต์ หรือ ยารักษาโรคเกาต์ (Gout Medication) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบ (การอักเสบ) ที่พบบ่อยโ ...
โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... Rheumatoid arthritis) เป็นโรคเรื้อรังที่มีกลไกเกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน ต้านทานโรคของร่างกายทำลายอวัยวะของตัวเอง โดยทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลายอวัยวะ แต่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคและเป็นปัญหาทำให้ผู้ป่วยเกิดค ...
ปวดข้อ (Joint pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งข้อเดียวหรือหลายๆข้อพร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ ข้อที่พบเกิดอาการปวดได้บ่อยคือ ข้อเข่า ข้อกระดูกสันหลัง และข้อนิ้วมือ อาการปวดข้อมักเกิดร่วมกับอาการอื่นๆเช่น ปวดกระดูก ข้อบวม อาจมีไข้ ปวดกล้ามเนื ...
ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม (Osteoarthritis)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
... การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Exercise concepts for healthy lifestyle) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) วัยหมดประจำเดือน (Menopause) {% endblock related %} {% block ...
เกาต์เทียม (Pseudogout)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... nt %}{% linkify %} บทนำ โรคเกาต์เทียม (Pseudogout) เป็นโรคที่มีการสะสมของผลึกสารเคมีชื่อ Calcium pyrophosphate ในข้อต่อต่างๆ โรคนี้มีชื่ออย่างถูกต้องว่า “โรค Calcium pyrophosphate de position dis ...
ปวดเท้า (Foot pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ากเกินเหตุ มีโรคข้ออักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆเช่น โรคข้อรูมาตอยด์ โรคเกาต์ มีปุ่มกระดูกงอกที่เท้า (มักพบในผู้สูงอายุ) ภาวะกระดูกร้าวจากใช้งานเท้ามากเกินไป (Stress fracture) จากปลายประสาทอักเสบเช่น จ ...
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps femoris muscle exercise)
โดย นพ.กรกฎ ชรากร
... เพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อ ป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาลีบเล็ก ลดอาการปวดบริเวณรอบข้อเข่า ข้อปฏิบัติ: ฝึกการขยับของข้อเข่า ควรจะเหยียดได้สุด และง ...
คอแข็ง (Stiff neck)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดีขึ้นใน 2-3 วัน หรือมีการชาของแขน มือ ร่วมด้วย ควรพบแพทย์ จากกระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุ มักร่วมกับมีอาการชาตามแขน แต่เกิดจากอุบัติเหตุกระดูกคอเคลื่อนได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่า ...
โรคข้อ (Joint disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... กุนยา (Chikungunya) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ (Muscle disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคข้อ (Joi ...
แคปไซซิน (Capsaicin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
... and Paracetamol) โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ (Muscle disease) โรคข้อ (Joint disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ แคปไซซิน (Capsaicin) เป็นสารส ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน baba_185189233
Frame Bottom