Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

กล้ามเนื้อ
บาดทะยัก (Tetanus)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
... rticle_content %}{% linkify %} บทนำ โรคบาดทะยัก (Tetanus) เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง คำว่า Tetanus มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือ Teinein ซึ่งแปลว่า ‘ยืดออก’ ที่เรียกเช่นนี้ เพราะผู้ป่วยที่เป็น ...
หนาวสั่น (Chill)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... างรวดเร็วเพื่อช่วยเพิ่มและรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สาเหตุของอาการหนาวสั่นมักเกิดจากการมีไข้ ซึ่งพบได้ทั้งในไข้สูงและในไข้ต่ำ เกิดได้ทั้งกับโรคติดเชื้อและโรคที่ไม่ติดเชื้อเช่น โรคออโ ...
อัมพฤกษ์ อัมพาต แขน ขา อ่อนแรง (Muscle weakness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ายไป กระดิกไม่ได้ อัมพฤกษ์ (Paresis) และอัมพาต (Paralysis) เกิดจากโรคชนิดเดียวกันเพียงแต่อัมพฤกษ์ มีความรุนแรงน้อยกว่าอัมพาต โดยเกิดการที่เซลล์สมองหรือไขสันหลังส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื ...
ตะคริว เป็นตะคริว (Muscle cramp)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... นื้อเกินกำลัง ผิดวิธี หรือผิดท่าทาง การขาดน้ำ และการเสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายโดยเฉพาะแคลเซียม ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดตะคริวคือ นักกีฬา คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ผู้ป่วยที่ต้องนอนนานๆ ภาว ...
ตะคริว (Muscle cramp)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... เนื้อเพียงมัดเดียว หรือหลายๆมัดพร้อมกันก็ได้ ตะคริวเกิดได้กับกล้ามเนื้อลาย (Striated muscle, กล้ามเนื้อ แขน ขา และของเนื้อเยื่อภายนอกร่างกาย เช่น แผ่นหลัง และกระดูกซี่โครง แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อของอว ...
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... งหลากหลายอวัยวะที่พบได้บ่อยเช่น สมอง (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกและมะเร็งสมอง) ไขสันหลัง (เช่น ไขสันหลังอักเสบ หรือมีอุบัติเหตุต่อไขสันหลัง ) เส้นประสาท (เช่น เส้นประสาทอักเสบ/โรคเ ...
การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps femoris muscle exercise)
โดย นพ.กรกฎ ชรากร
... เพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อ ป้องกันกล้ามเนื้อต้นขาลีบเล็ก ลดอาการปวดบริเวณรอบข้อเข่า ข้อปฏิบัติ: ฝึกการขยับของข้อเข่า ควรจะเหยียดได้สุด และง ...
กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle) กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ลล์ไม่มีลาย เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานภายใต้ระบบประสาทอัตโนมัติ ไม่อยู่ในการควบคุมโดยตรงของสมอง เราจึงไม่สามารถสั่งการทำงานของกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้ จึงมีอีกชื่อ คือ กล้ามเนื้ออิสสระ Involuntary muscle (In ...
โรคกล้ามเนื้อ โรคระบบกล้ามเนื้อ (Muscle disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ิดหนึ่งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle หรือ Skeletal muscle) หรืออีกชื่อ คือกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ในการควบคุมของสมอง (Voluntary muscle) กล้ ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom