Frame Top

อวัยวะภายในร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์ กระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหาร แต่มีอาหารบางประเภทสามารถดูดซึมได้ในกระเพาะอาหาร เช่น น้ำ ยาบางชนิด และกรดอะมีโน (Amino acid) รวมทั้งบางส่วนของแอลกอฮอล์ โรคที่เกิดกับอวัยวะนี้ เช่น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด

กระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ysiology of alimen tary system) มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer) วิธีใช้ ยาลดกรด ยาแก้โรคกระเพาะ (Guide to safe use of antacid) {% endblock related %} {% block article_content %}{% ...
ท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส (Abdominal bloating)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ้วย (ท้องอืด) ขณะเกิดอาการ สาเหตุของอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีแก๊ส อาจจากดื่มน้ำอัดลม เคี้ยวหมากฝรั่ง กินอาหารแต่ละมื้อในปริมาณมาก หรือกินอาหารที่สร้างแก๊สได้สูงเช่น ผักต่างๆและผลไม้ดิบ นอกจากนั้นอาจเ ...
เรอ (Belching)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... ดอาหาร) และมีกลิ่นของ อาหารที่ได้บริโภคและยังค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากมีลมหรือแก๊สหรืออากาศใน หลอดอาหารและในกระเพาะอาหารมากเกินปกติ สาเหตุที่ทำให้มีลมในหลอดอาหารและกระเพาะอาหารมากกว่าป ...
การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณช่องท้อง และ/หรืออุ้งเชิงกราน
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
... วัยวะสืบพันธุ์หญิง) เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเยื่อบุมดลูก (มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก) นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการฉายรังสีในโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (ลำไส้ตรง) มะเร็งทวารหนัก และ ...
มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric cancer)
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
... นอาหาร เป็นอวัยวะที่ต่อเนื่องมาจากหลอดอาหาร ทำหน้าที่หลักเป็นที่พักอาหาร และมีบางส่วนของอาหารที่จะถูกย่อยที่กระเพาะอาหารก่อนจะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กซึ่งมีหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมอาหารเป็นส่วนใหญ่ กระเพ ...
กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคกรดไหลย้อน (Gastoesophageal reflux disease) หรือ เรียกย่อว่า โรคเกิร์ด (GERD) หรืออาจเรียกว่า โรคกรดไหลกลับ ได้แ ...
แผลเปบติค (Peptic ulcer) / แผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... e to safe use of antacid) ยาเคลือบกระเพาะอาหาร ยาเคลือบกระเพาะ (Tip of Stomach-lining protector) ยาแก้ปวดท้อง ยาบรรเทาอาการปวดท้อง (Antispasmodic drugs) ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน (Antiemetics) ยาฆ่ ...
อาหารไม่ย่อย ธาตุพิการ (Indigestion)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... sophageal reflux disease) ยาเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (GI motility stimulant or Prokinetic drugs) ยาช่วยย่อย (Digestive drug) ยาขับลม ยาลดแก๊ส (Carminative) {% endblock related ...
เจ็บหน้าอก (Chest pain)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หตุต่างๆมากมาย ทั้งจากโรคทางกายและจากปัญหาทางอารมณ์/จิตใจโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ โรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกมีสาเหตุหลักเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้คือ จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค ...
ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
... หาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ทั้งนี้เรียกแพทย์เฉพาะทางระบบนี้ว่า “หมอจีไอ” หรือ “หมอโรคทางเดินอาหาร” หรือ “อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร” บางครั้งเรียกหลอดอาหาร กร ...

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oatkungza207
Frame Bottom