Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ 193 หมู่ 1 ถนน ชุมพร - ระนอง ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมือง ชุมพร 86190 โทรศัพท์: 077596683
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 779 ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์: 037211591
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 161 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 056325120
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310 โทรศัพท์: 075495074|0754950...
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 125 หมู่ 3 ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์: 032622155
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราราชินี 301 หมู่ 9 ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์: 038273034
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 69 หมู่ 11 ถนน สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี อำเภอ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 โทรศัพท์: 036597041
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ถนน ทหาร ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042342777
โรงพยาบาลค่ายพระยาเมืองขวาง ตำบล กุรุคุ อำเภอ เมือง นครพนม 48000 โทรศัพท์: 042513254
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง 99/2329 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบล สะเตียง อำเภอ เมือง เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์: 056719237
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ถนน สำราญรื่น ตำบล ท่าเสา อำเภอ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์: 055428105
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 032328163
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 256 หมู่ 15 ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์: 053717649|0537176...
โรงพยาบาลค่ายรัตนรังสรรค์ ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมือง ระนอง 85000 โทรศัพท์: 077821582
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ถนน ราชดำเนิน ตำบล คลองกระแซง อำเภอ เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์: 032401733|032401734
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 337 ตำบล ไม้งาม อำเภอ เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์: 055514375|055514376
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอ เมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์: 075383113
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์: 077295046|0772950...
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 หมู่ 7 ถนน สุรินทร์-ปราสาท ตำบล นอกเมือง อำเภอ เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์: 044513503
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ 100 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ศิลา อำเภอ เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043331136
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก 68 หมู่ 1 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมือง เลย 42100 โทรศัพท์: 042811806|0428616...
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 9 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์: 044637142|044637133
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9 ตำบล บ้านคลอง อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055251130|0552511...
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบล โพธ์สัย อำเภอ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 โทรศัพท์: 043563211|043563219
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 383 หมู่ 2 ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์: 045269533|0452695...
โรงพยาบาลค่ายสฤษดิ์เสนา หมู่ 2 ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์:
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอ เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044273370|0442733...
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 หมู่ 1 ตำบล พิชัย อำเภอ เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์: 054839305
โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 1/30 ถนน สุวรรณศร ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทรศัพท์:
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 281 หมู่ 1 ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034589233|034589234
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 330 ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000 โทรศัพท์: 054773035
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074211521
โรงพยาบาลค่ายอดิศร ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์: 036212195
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก ปัตตานี 94170 โทรศัพท์: 073340295
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 784 หมู่ 2 ถนน ลุมพุก-มหา ตำบล ลุมพุก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110 โทรศัพท์: 045791133
โรงพยาบาลคำชะอี 55 หมู่ 2 ถนน มุก-กุฉินารายณ์ ตำบล น้ำเที่ยง อำเภอ คำชะอี มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์: 042691085|0420671...
โรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอ คำตากล้า สกลนคร 47250 โทรศัพท์: 042796046
โรงพยาบาลคำม่วง 92 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งคลอง อำเภอ คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์: 043879131
โรงพยาบาลคีรีมาศ 61 หมู่ 7 ตำบล โตนด อำเภอ คีรีมาศ สุโขทัย 64160 โทรศัพท์: 055695145
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 41 หมู่ 7 ตำบล ย่านยาว อำเภอ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์: 077391117

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbbbsw chanin179
Frame Bottom