Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลสงฆ์ 445 ถนน ศรีอยุธยา ตำบล ทุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 026409537
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 196 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่-ฝาง ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์: 053890238|0538902...
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชีวาศรม 73/4 หมู่ บ้านหนองแก ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองพับ อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 032536541
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น 195/5 ถนน มิตรภาพ ตำบล มวกเหล็ก อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 โทรศัพท์: 036 3416215|036 3...
โรงพยาบาลสตึก 124/1 หมู่ 7 ถนน นิคม-สมบูรณ์ ตำบล นิคม อำเภอ สตึก บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์: 044681280
โรงพยาบาลสตูล 55/1 ถนน หัตถกรรมศึกษา ตำบล พิมาน อำเภอ เมือง สตูล 91000 โทรศัพท์: 074723500
โรงพยาบาลสทิงพระ ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ สงขลา 90190 โทรศัพท์: 074397112|074397038
โรงพยาบาลสนม 110 หมู่ 3 ถนน ศรีสนม ตำบล สนม อำเภอ สนม สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์: 044589025|044589065
โรงพยาบาลสนามจันทร์ 1194 ถนน เพชรเกษม ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์: 034254155|0342541...
โรงพยาบาลสนามชัยเขต 590/1 หมู่ 4 ตำบล คูยายหมี อำเภอ สนามชัย ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์: 038597128
โรงพยาบาลสบปราบ 333 หมู่ 2 ถนน สมัยนิลคำริห์ ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ ลำปาง 52170 โทรศัพท์: 054296085|0542962...
โรงพยาบาลสบเมย 135 หมู่ 1 ตำบล แม่สวด อำเภอ สบเมย แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์: 053618081|0536180...
โรงพยาบาลสมเด็จ 398 หมู่ 2 ถนน ถีนานนท์ ตำบล สมเด็จ อำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์: 043861140|043861141
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 295 ถนน พหลโยธิน ตำบล ระแหง อำเภอ เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์: 055511200
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 263 หมู่ 3 ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย เชียงราย 57210 โทรศัพท์: 053603123
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 163 หมู่ 1 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 โทรศัพท์: 038245700
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 หมู่ 6 ถนน เจิมจอมพล ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์: 038320200
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 20 หมู่ 1 ถนน นาทวี-ประกอบ ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี สงขลา 90160 โทรศัพท์: 074373080
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 504 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน ตำบล บุคคโล อำเภอ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์: 024600000
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 237 หมู่ 7 ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 034516133
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราช 90 ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055219844
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนน ประสิทธิพัฒนา ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 034711489
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 193 หมู่ 13 ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 โทรศัพท์: 043851290
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 1 ถนน สืบสารคาม ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์: 043251302
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 8 หมู่ 5 ถนน ราชบุรี-จอมบึง ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150 โทรศัพท์: 032362662
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 20 หมู่ 8 ถนน นครศรี-บ้านส้อง ตำบล ไสหร้า อำเภอ ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 โทรศัพท์: 075481372
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 354 หมู่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140 โทรศัพท์: 053791206
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 168 หมู่ 3 ตำบล ด่านซ้าย อำเภอ ด่านซ้าย เลย 42120 โทรศัพท์: 042891276
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 299 หมู่ 19 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล เมืองเดช อำเภอ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์: 045361133
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 545 หมู่ 9 ตำบล เด่นชัย อำเภอ เด่นชัย แพร่ 54110 โทรศัพท์: 054613134
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 1 ซอย 9 ถนน ชมฐีระเวชเหนือ ตำบล ตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน พิจิตร 66110 โทรศัพท์: 056621355
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 161 หมู่ 13 ถนน มิตรภาพ ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 โทรศัพท์: 102.576604
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 121 หมู่ 6 ถนน ชยางกูร ตำบล ธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์: 042541255|042541256
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 111 หมู่ 7 ถนน อุดรดำริห์ ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์: 055389060
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 145 หมู่ 7 ถนน บริบาลดำริ ตำบล ศรีสุทโธ อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190 โทรศัพท์: 042273700
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 70 หมู่ 6 ถนน ปัว-น้ำยาว ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 โทรศัพท์: 054791104
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 138 หมู่ 6 ถนน ยะหา-สะบ้าย้อย ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา ยะลา 95120 โทรศัพท์: 073291023 ต่อ141
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 284 หมู่ 1 ตำบล สวาท อำเภอ เลิงนกกา ยโสธร 35120 โทรศัพท์: 045781020
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 204/16 หมู่ 10 ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์: 077361283
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 283 หมู่ 2 ถนน สุวรรณศร ตำบล สระแก้ว อำเภอ เมือง สระแก้ว 27000 โทรศัพท์: 037243018

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Aum_Um Cacoxenite
Frame Bottom