Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลศรีนคร 433 หมู่ 3 ตำบล ศรีนคร อำเภอ ศรีนคร สุโขทัย 64180 โทรศัพท์: 055652725
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 123 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043237902
โรงพยาบาลศรีบรรพต 1 หมู่ 9 อำเภอ ศรีบรรพต พัทลุง 93190 โทรศัพท์: 074689106
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 106 หมู่ 7 ถนน ไสยราษฎร์บูรณะ ตำบล เมืองใหม่ อำเภอ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์: 042351063
โรงพยาบาลศรีประจันต์ 218 หมู่ 1 ถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบล วังน้ำซับ อำเภอ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์: 035581749
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ 114 หมู่ 9 ตำบล ศรีมหาโพธิ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์: 037279204
โรงพยาบาลศรีมโหสถ 189 หมู่ 4 ถนน สุวินทวงศ์ ตำบล โคกปีบ อำเภอ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 โทรศัพท์: 037276127
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 103 หมู่ 15 ถนน อินทนิน ตำบล นาคำ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทรศัพท์: 045399112
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 182 หมู่ 15 ถนน ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบล น้ำเกลี้ยง อำเภอ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์: 045677014
โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 240/1-8 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล บ้านช่องหล่อ อำเภอ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 02412005560
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 15/38-43 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองค้างพลู อำเภอ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์: 028074044
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 74/5 หมู่ 4 ถนน เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์: 024310070
โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 93/256 หมู่ 7 ถนน เศรษฐกิจ 1 ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034826709
โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี 56 หมู่ 2 ถนน ศรีวิชัย ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์: 077272231
โรงพยาบาลศรีวิไล 300 หมู่ 11 ตำบล ศรีวิไล อำเภอ ศรีวิไล หนองคาย 43210 โทรศัพท์: 042497099|0424971...
โรงพยาบาลศรีสงคราม 294 หมู่ 7 ถนน ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ตำบล ศรีสงคราม อำเภอ ศรีสงคราม นครพนม 48150 โทรศัพท์: 042599230
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 50 หมู่ 3 ตำบล ศรีสมเด็จ อำเภอ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์: 043508151
โรงพยาบาลศรีสยาม 44/505 หมู่ 10 ถนน นวมินทร์ ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 029448015|0294480...
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 33/64 ถนน ดาวดึงส์ ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 056221222
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 859 ถนน กสิกรรม ตำบล เมืองใต้ อำเภอ เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์: 045612502
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 หมู่ 8 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล คลองตาล อำเภอ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120 โทรศัพท์: 055682030
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 101 ถนน สีหนาทบำรุง ตำบล จองคำ อำเภอ เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์: 053611378|0536113...
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 210 หมู่ 3 ตำบล หาดเสี้ยว อำเภอ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 โทรศัพท์: 055673136
โรงพยาบาลศรีสาคร 108 หมู่ 2 ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร นราธิวาส 96160 โทรศัพท์: 073512430
โรงพยาบาลศาลายา 95 หมู่ 3 ถนน ศาลายา-นครชัยศรี ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์: 028892601|0288926...
โรงพยาบาลศิครินทร์ 4/29 หมู่ 10 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางนา อำเภอ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: 023834400
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ 169 ถนน นิพันธ์สงเคราะห์1 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074366966
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 2 ถนน พรานนก ตำบล ศิริราช อำเภอ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: 0241970934
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน 7 หมู่ 5 ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน ลำพูน 51000 โทรศัพท์: 053537508
โรงพยาบาลศิริเวสส์ 168/11-15 ถนน รถไฟ ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 032337778
โรงพยาบาลศิวเวช 586/412-419 หมู่ 2 ถนน พัฒนา1 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 037098016|037098017
โรงพยาบาลศีขรภูมิ 42 หมู่ 1 ถนน สุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบล ระแงง อำเภอ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์: 044561341|044561160
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 80 หมู่ 3 ตำบล ด่านแม่แฉลบ อำเภอ ศุภร์ศิริสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์: 034597111
โรงพยาบาลศุขเวช เนอสซิ่งโฮม 20/6 ซอย รามคำแหง 21 ตำบล พับพลา อำเภอ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 023195865|0231958701
โรงพยาบาลศุภมิตร 79 ถนน คลองส่งน้ำ อาร์ 1 ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์: 035500283|0355002...
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา 34/4 หมู่ 5 ถนน เสนา-อยุธยา ตำบล บางนมโค อำเภอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์: 035289572|0352895...
มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 145/6 อาคารฮอทไลน์วิลล่า ซอย ทรงสะอาด ถนน วิภาวดีรังสิต 20 อำเภอ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 022762950
โรงพยาบาลสกลนคร 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์: 042711615
โรงพยาบาลสงขลา 666 ถนน สงขลา-ระโนด ตำบล พะวง อำเภอ เมือง สงขลา 90000 โทรศัพท์: 074338100
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 5 ถนน กาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074455000

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom