Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99/6001 หมู่ 1 ถนน สุวรรณศร ตำบล พรหมณี อำเภอ เมือง นครนายก 26001 โทรศัพท์: 037393062
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ 168/26 หมู่ 4 ถนน บางนา-ตราด กม.29 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์: 02708520
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท 170 หมู่ 4 ถนน ชัยนาท-สุพรรณบุรี ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์: 056413017
โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่ 21 ถนน นันทาราม ตำบล หายยา อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: 053270144|0532701...
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ 276 ถนน สวรรค์วิถี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ ปากน้ำโพ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 056223600
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก 224/30 ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055219307
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 065/28 ถนน จันทอุดม ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์: 038060890
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย 151 หมู่ 1 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง สุโขทัย 64000 โทรศัพท์: 055612189|0556121...
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ 312/1 ถนน เทศบาล1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์: 044513192
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 703 ซอย พรมดำหริห์ ถนน ประจักษ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์: 042421412|0424214...
โรงพยาบาลร้องกวาง 323 หมู่ 6 ตำบล ร้องเข็ม อำเภอ ร้องกวาง แพร่ 54140 โทรศัพท์: 054597115
โรงพยาบาลร่องคำ 101 หมู่ 1 ตำบล ร่องคำ อำเภอ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 46210 โทรศัพท์: 043897203
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 812 หมู่ 13 ถนน เขาชุมทอง ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์: 075449120|0753360...
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 111 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์: 043518200
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี 166 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์: 043527191|0435271...
โรงพยาบาลระแงะ 86 หมู่ 1 ถนน ระแงะมรรคา ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ นราธิวาส 96130 โทรศัพท์: 073671287
โรงพยาบาลระนอง 11 ถนน กำลังทรัพย์ ตำบล เขานิวาศน์ อำเภอ เมือง ระนอง 58000 โทรศัพท์: 077822610
โรงพยาบาลระโนด 5/1 หมู่ 5 ถนน ระโนด-หัวเขาแดง ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด สงขลา 90140 โทรศัพท์: 074392174|0743921...
โรงพยาบาลระยอง 138 ถนน สุขุมวิท ตำบล ท่ากประดู่ อำเภอ เมือง ระยอง 21000 โทรศัพท์: 038611104
สถาบันรักลูก 192 ซอย 8 ถนน เทศบาลนิมิตเหนือ ตำบล ประชานิเวศน์1 อำเภอ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 029542346|029542347
โรงพยาบาลรักษ์สกล 1446/47 ถนน รอบเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง สกลนคร 47000 โทรศัพท์: 042712588
โรงพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 5/6 ถนน พระองค์ดำ ตำบล เมือง อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055212080|055212081
สถานพยาบาลรัชดา-ท่าพระ 6|6/1-4 ถนน รัชดา-ท่าพระ ตำบล ตลาดพลู อำเภอ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์: 024665031
โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 หมู่ 8 ถนน ศรีรัตน์ ตำบล รัตนบุรี อำเภอ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์: 044599151|044599281
โรงพยาบาลรัตนแพทย์ 415/2-3 หมู่ 9 ถนน ประชารักษา ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอ เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042240465|042247713
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 138 ถนน พระองค์ดำ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์: 055210819
โรงพยาบาลรัตนเวช นครสวรรค์ 62 ถนน อรรถกวี ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: 055214041
โรงพยาบาลรัตภูมิ 289 หมู่ 1 ถนน ยนตรการกำธร ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180 โทรศัพท์: 074389110|0744303...
โรงพยาบาลรัทรินทร์ 999/4-5|999/23-294 ถนน สุขุมวิท กม.34ฃ ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 033232991|0332329...
โรงพยาบาลรัษฎา 11 หมู่ 6 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160 โทรศัพท์: 075286236
โรงพยาบาลราชดำเนิน 25 ถนน ไทรงาม ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมือง ตรัง 92000 โทรศัพท์: 075211200|0752112...
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ 33/2 ถนน งามวงศ์วาน อำเภอ จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 029533999
โรงพยาบาลราชธานี 111 หมู่ 3 ถนน โรจนะ ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์: 035335555|0353355...
สถาบันราชบุรี 85 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 032719600
สถาบันราชประชาสมาสัย ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์: 023859135
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 150/19 หมู่ 7 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043237426|043237446
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 919 หมู่ 4 ซอย 10 ถนน พุทธมณฑลสาย 3 ตำบล บางไผ่ อำเภอ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์: 024212222|0244401...
โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนน พญาไท อำเภอ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0235481089
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ 316/1 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบล วัดเกต อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์: 053801999
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี 999 ถนน ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: 045280040

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน thuder00444
Frame Bottom