Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลปากพลี 233 หมู่ 4 ตำบล ปากพลี อำเภอ ปากพลี นครนายก 26130 โทรศัพท์: 037399792
โรงพยาบาลปากพะยูน หมู่ 1 ตำบล ปากพะยูน อำเภอ ปากพะยูน พัทลุง 93120 โทรศัพท์: 074699023
โรงพยาบาลปางมะผ้า 240 หมู่ 1 ตำบล สมป่อง อำเภอ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์: 053617154|053617155
โรงพยาบาลปางศิลาทอง 250 หมู่ 4 ตำบล หินดาด อำเภอ ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์: 055780245
โรงพยาบาลป่าซาง 46 หมู่ 7 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง ลำพูน 51120 โทรศัพท์: 053555258|0535552...
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ 42 หมู่ 9 ถนน ปาดังเบซาร์ ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา สงขลา 90240 โทรศัพท์: 074521486
โรงพยาบาลป่าแดด 195 หมู่ 4 ถนน พาน-ร่องแมต ตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด เชียงราย 57190 โทรศัพท์: 053654467
โรงพยาบาลป่าตอง 57 ถนน ไสน้ำเย็น ตำบล ป่าตอง อำเภอ กระทู้ ภูเก็ต 83150 โทรศัพท์: 076340444|0763426...
โรงพยาบาลป่าติ้ว 249 หมู่ 1 ถนน อรุณประเสริฐ ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอ ป่าติ้ว ยโสธร 35150 โทรศัพท์: 045795015
โรงพยาบาลป่าบอน 86 หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล วังใหม่ อำเภอ ป่าบอน พัทลุง 93170 โทรศัพท์: 074625100
โรงพยาบาลป่าพยอม 171 หมู่ 2 ถนน พัทลุง-ร่อนพิบูลย์ ตำบล ป่าพะยอม อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง 93110 โทรศัพท์: 074624163
โรงพยาบาลป่าโมก 318/ข หมู่ 2 ถนน ตร-สนัน-ชิต ตำบล ป่าโมก อำเภอ ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์: 035661326
โรงพยาบาลปาย 111 หมู่ 1 ถนน ชัยสงคราม ตำบล เวียงใต้ อำเภอ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์: 053699031|053221331
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ 35/2 หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์: 033160026
โรงพยาบาลปิยะรักษ์ 74 ถนน อภัยบริรักษ์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์: 074627146
โรงพยาบาลปิยะเวท 998 ถนน พระราม9 ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 026414499
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 1 ถนน โชคชัย 4 ตำบล ลาดพร้าว อำเภอ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 0251441409
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ 44/505 หมู่ 10 ถนน นวมินทร์ ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 029447111
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 112 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์:
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ปัญญาเวช 123 หมู่ 8 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 023892555
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน 670/1 ถนน พหลโยธิน ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0227970009|022717000
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ 111 ถนน ประจักษ์ศิลปาคม ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042343111
โรงพยาบาลเปือยน้อย 177 หมู่ 7 ถนน บ้านไผ่-เปือยน้อย ตำบล เปือยน้อย อำเภอ เปือยน้อย ขอนแก่น 40340 โทรศัพท์: 043494002
โรงพยาบาลแปลงยาว 60 หมู่ 4 ตำบล วังเย็น อำเภอ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 โทรศัพท์: 038589002
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 1/3 หมู่ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ตำบล ทัพไท อำเภอ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140 โทรศัพท์: 039387112|0393870...
โรงพยาบาลผดุงครรภ์คฑาธร 65/75 ถนน คฑาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 032338334
สถานพยาบาลผลกำเนิดศิริ 65 ถนน พระทรง ตำบล ท่าราบ อำเภอ เมือง เพชรบุรี 53000 โทรศัพท์: 032425075
โรงพยาบาลผักไห่ 15 หมู่ 5 ถนน ผักไห่-ป่าโมก ตำบล ตาลาน อำเภอ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์: 035391306
โรงพยาบาลผาขาว 155 หมู่ 8 ตำบล โนนปอแดง อำเภอ ผาขาว เลย 42240 โทรศัพท์: 042818101|0428181...
โรงพยาบาลผิวหนังและภูมิแพ้ 49/1 หมู่ 8 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางหว้า อำเภอ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์: 024674184|0246741...
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก 18 ถนน อโศก-ดินแดง ตำบล บางกะปิ อำเภอ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 022465111
โรงพยาบาลแผนกแพทย์ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อำเภอ เมือง ชลบุรี โทรศัพท์:
โรงพยาบาลแผนกแพทย์ฯรร.ทหารเกล็ดแก้ว หมู่ 5 ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 โทรศัพท์:
โรงพยาบาลฝาง 30 หมู่ 4 ถนน โชตนา ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์: 053451144
ศูนย์ฝึกทหาร อำเภอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 โทรศัพท์:
โรงพยาบาลพญาไท 1 364/1 ถนน ศรีอยุธยา ตำบล พญาไท อำเภอ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 026427373
โรงพยาบาลพญาไท 2 943 ถนน พหลโยธิน ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 026172444
โรงพยาบาลพญาไท 3 207/26 ถนน เพชรเกษม ตำบล ปากคลองภาษีเจริญ อำเภอ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์: 028691220
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 90 ถนน ศรีราชานคร 3 ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์: 038770200|0387702...
โรงพยาบาลพญาเม็งราย 156 หมู่ 10 ถนน ห้าคอย-ต้า ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย เชียงราย 57290 โทรศัพท์: 053799033

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom