Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลนาน้อย 110 หมู่ 5 ถนน เจ้าฟ้า ตำบล ศรีสะเกษ อำเภอ นาน้อย น่าน 55150 โทรศัพท์: 054789089
โรงพยาบาลนาบอน 244 หมู่ 2 ตำบล นาบอน อำเภอ นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์: 075491332
โรงพยาบาลนาโพธิ์ 103 หมู่ 8 ตำบล ศรีสว่าง อำเภอ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์: 044686102|044629327
โรงพยาบาลนามน 183 หมู่ 7 ตำบล นามน อำเภอ นามน กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์: 043867056
โรงพยาบาลนายแพทย์สุรเชษฐ 2 147/38 หมู่ 7 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล นางรอง อำเภอ นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์: 044631187
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 160-164 ถนน วิทยาธำรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์: 045711356|045712546
โรงพยาบาลนายายอาม 115 หมู่ 12 ตำบล นายายอาม อำเภอ นายาอาม จันทบุรี 22160 โทรศัพท์: 039358266
โรงพยาบาลนายูง 204 หมู่ 10 ตำบล นายูง อำเภอ นายูง อุดรธานี 41380 โทรศัพท์: 042257108
โรงพยาบาลนาโยง 31 หมู่ 2 ถนน เทสบาล10 ตำบล นาโยงเหนือ อำเภอ นาโยง ตรัง 92170 โทรศัพท์: 075299099
โรงพยาบาลนารีผดุงครรภ์ 48/5-7 หมู่ 1 ถนน รัฐบำรุง ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์: 032621602
โรงพยาบาลนาหม่อน 120/3 หมู่ 3 ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อน สงขลา 90310 โทรศัพท์: 074593774
โรงพยาบาลนาหมื่น 25 หมู่ 14 ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น น่าน 55180 โทรศัพท์: 054787013
โรงพยาบาลนาหว้า 121 หมู่ 5 ถนน สุดใจ ตำบล นาหว้า อำเภอ นาหว้า นครพนม 48180 โทรศัพท์: 042597021
โรงพยาบาลนาแห้ว 80 หมู่ 5 ถนน นาแห้ว-เหมืองแพร่ ตำบล นาแห้ว อำเภอ นาแห้ว เลย 42170 โทรศัพท์: 042897039
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 62 ตำบล น้ำเกลี้ยง อำเภอ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์: 045609055
โรงพยาบาลน้ำปาด 15 หมู่ 4 ตำบล แสนตอ อำเภอ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์: 055481574
โรงพยาบาลน้ำพอง 122/2 หมู่ 2 ถนน มิตรภาพ ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์: 043441011
โรงพยาบาลน้ำยืน 247 หมู่ 7 ถนน รพชนอก ตำบล สีวิเชียร อำเภอ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์: 045371097
โรงพยาบาลน้ำโสม ถนน พัฒนศึกษา ตำบล น้ำโสม อำเภอ น้ำโสม อุดรธานี 41210 โทรศัพท์: 042289164
โรงพยาบาลน้ำหนาว 333 หมู่ 5 ถนน น้ำหนาว ตำบล น้ำหนาว อำเภอ น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์: 056779033|0567791...
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 52 หมู่ 11 ตำบล นิคมคำสร้อย อำเภอ นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์: 042681324
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 64 หมู่ 5 ตำบล หนองปลิง อำเภอ นิคมน้ำอูน สกลนคร 47270 โทรศัพท์: 042789015
โรงพยาบาลนิติจิตเวช 23 หมู่ 8 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ทวีวัฒนา อำเภอ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์: 028899066|028899067
โรงพยาบาลเนินมะปราง 364 หมู่ 2 ตำบล เนินมะปราง อำเภอ เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์: 055243099
โรงพยาบาลเนินสง่า 185 หมู่ 14 ตำบล หนองฉิม อำเภอ เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์: 044846252|044846253
โรงพยาบาลโนนคูณ 182 หมู่ 4 ตำบล ศรีแก้ว อำเภอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์: 045659044
โรงพยาบาลโนนดินแดง 125 หมู่ 7 ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์: 044606247
โรงพยาบาลโนนแดง 113 หมู่ 9 ถนน เจนจบทิศ ตำบล โนนแดง อำเภอ โนนแดง นครราชสีมา 30360 โทรศัพท์: 044475058
โรงพยาบาลโนนไทย 707 ถนน สุรนารายณ์ อำเภอ โนนไทย นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์: 044381066
โรงพยาบาลโนนสะอาด 378 หมู่ 1 ถนน มิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น อำเภอ โนนสะอาด อุดรธานี 41240 โทรศัพท์: 042391169
โรงพยาบาลโนนสัง หมู่ 14 ถนน โนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์: 042355116
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ หมู่ 10 ถนน หัวถนน-ดอนอะราง ตำบล โนนสุวรรณ อำเภอ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์: 044067140|044067141
โรงพยาบาลโนนสูง 182 ถนน โนนสูง-มิตรภาพ ตำบล โนนสูง อำเภอ โนนสูง นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์: 044397123
โรงพยาบาลบรบือ 150 หมู่ 3 ถนน แจ้งสนิท ตำบล หนองสิม อำเภอ บรบือ มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์: 043771439
โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ 238/1 ซอย หมอชีวกโกมารภัจจ์ ถนน วัวลาย ตำบล หายยา อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: 053275085
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 700 หมู่ 2 ถนน บรรพตพิสัย-โพทะเล ตำบล เจริญผล อำเภอ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์: 056279028|0563565...
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 214 ถนน สุขุมวิท (ภายในวัดธาตุทอง) ตำบล พระโขนงเหนือ อำเภอ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 023922488
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 127 ซอย วังเดิม 2 ตำบล วัดอรุณฯ อำเภอ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์: 024725496|024725895
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 578 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางแคเหนือ อำเภอ บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์: 024547070
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 39 หมู่ 1 ถนน สีหบุรานุกิจ ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์: 025407154|0254056156

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom