Frame Top
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง
โรงพยาบาลกรุงเทพมีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี
โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการ และเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

โรงพยาบาลเต่างอย 80 หมู่ 6 ตำบล เต่างอย อำเภอ เต่างอย สกลนคร 47260 โทรศัพท์: 042761021|042761041
โรงพยาบาลถลาง 358 หมู่ 1 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์: 076311033|076311034
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา หมู่ 2 อำเภอ ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260 โทรศัพท์: 075306239
โรงพยาบาลเถิน 96/5 หมู่ 7 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน ลำปาง 52160 โทรศัพท์: 054292016
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 305 หมู่ 1 อำเภอ ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์: 055732105
โรงพยาบาลทรายมูล 100 หมู่ 14 ตำบล ทรายมูล อำเภอ ทรายมูล ยโสธร 35170 โทรศัพท์: 045787046
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 123 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 022450661|026449400
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 224 ถนน ริมทางรถไฟเก่า ตำบล บางนา อำเภอ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: 027136569
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 279 หมู่ 1 ตำบล ท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 034599489|034599097
โรงพยาบาลทองแสนขัน 261 หมู่ 9 ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์: 055418035|0554180...
โรงพยาบาลทักษิณ 309/2 ถนน ตลาดใหญ่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์: 077285701|0772857...
สถาบันทันตกรรม ซอย บำราศนราดูร ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 025884005|0258840...
โรงพยาบาลทับคล้อ 54 หมู่ 4 ถนน ชมฐีระเวช ตำบล เขาทราย อำเภอ ทับคล้อ พิจิตร 66150 โทรศัพท์: 056641131
โรงพยาบาลทับปุด 125 หมู่ 1 ถนน พังงา-ทับปุดสายใหม่ ตำบล ทับปุด อำเภอ ทับปุด พังงา 82180 โทรศัพท์: 076599019
โรงพยาบาลทับสะแก 111 หมู่ 6 ถนน เพชรเกษม ตำบล นาหูกวาง อำเภอ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์: 032671122
โรงพยาบาลทัพทัน 375 หมู่ 1 ตำบล ทัพทัน อำเภอ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์: 056540026
โรงพยาบาลท่ากระดาน 187 หมู่ 2 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71230 โทรศัพท์: 034696118
โรงพยาบาลท่าคันโท 183 หมู่ 1 ตำบล นาตาล อำเภอ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 โทรศัพท์: 043877101|043877110
โรงพยาบาลท่าฉลอม 278/7 ถนน สุทธิวาทวิถ ตำบล ท่าฉลอม อำเภอ เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034818169
โรงพยาบาลท่าฉาง หมู่ 1 ตำบล ท่าฉาง อำเภอ ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์: 077389111|077389124
โรงพยาบาลท่าชนะ 115 หมู่ 10 ตำบล ท่าชนะ อำเภอ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 48170 โทรศัพท์: 077381246
โรงพยาบาลท่าช้าง 76/5 หมู่ 5 ตำบล โพธิ์ประจักษ์ อำเภอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 โทรศัพท์: 036595117
โรงพยาบาลท่าแซะ 2 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม ตำบล ทรัพย์อนันต์ อำเภอ ท่าแชะ ชุมพร 56140 โทรศัพท์: 077651526
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 229 หมู่ 13 ถนน พนมวังน้ำเย็น ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24190 โทรศัพท์: 038556065
โรงพยาบาลท่าตะโก 1 หมู่ 7 ถนน นครสวรรค์-ไพศาลี ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์: 056249036|056249509
โรงพยาบาลท่าตูม 406 หมู่ 7 ถนน ปัทมานนท์ ตำบล ท่าตูม อำเภอ ท่าตูม สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์: 044591126|0445914...
โรงพยาบาลท่าปลา 139 หมู่ 1 ตำบล ท่าปลา อำเภอ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์: 055499070|055499013
โรงพยาบาลท่าแพ 155 หมู่ 2 ถนน สตูล-ละงู ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ สตูล 91150 โทรศัพท์: 074787442
โรงพยาบาลท่าม่วง 978/1 หมู่ 3 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 034611044|034611033
โรงพยาบาลท้ายเหมือง 166 หมู่ 9 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง พังงา 82120 โทรศัพท์: 076571505|076571506
โรงพยาบาลท้ายเหมืองผดุงครรภ์ หมู่ 3 ถนน ชายทะเลท้ายเหมือง ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง พังงา 82120 โทรศัพท์:
โรงพยาบาลท่ายาง 259/6 หมู่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์: 032461100
โรงพยาบาลท่าเรือ 440/1 ถนน เทศบาล 2 ตำบล ท่าเรือ อำเภอ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์: 035341300
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 203 หมู่ 4 ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์: 077357164|0773571...
โรงพยาบาลท่าลี่ 52 ถนน เลย-ท่าลี่ ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ เลย 42140 โทรศัพท์: 042889035|042889012
โรงพยาบาลท่าวังผา 84 หมู่ 1 ถนน น่าน-ทุ้งช้าง ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140 โทรศัพท์: 054755380
โรงพยาบาลท่าวุ้ง 60 หมู่ 7 ถนน สิงห์บุรี-ลพบุรี ตำบล บางคู้ อำเภอ ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 โทรศัพท์: 036481166|036481208
โรงพยาบาลท่าศาลา 158 หมู่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์: 075521133
โรงพยาบาลท่าสองยาง 357 หมู่ 1 ตำบล แม่ด้าน อำเภอ ท่าสองยาง ตาก 63150 โทรศัพท์: 055589020
โรงพยาบาลท่าหลวง 29 หมู่ 9 ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง ลพบุรี 15230 โทรศัพท์: 036497105

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน kurt_9496 Note11 Fdf
Frame Bottom