เจ็บไข้ได้ป่วย – สาเหตุแห่งโรค ตอนที่ 4

เจ็บไข้ได้ป่วย – สาเหตุแห่งโรค ตอนที่ 4

แทนที่จะปล่อยให้ร่างกายขับ (Expel) สารพิษออก เราพยายามหยุดกระบวนการ (Process) โดยการกินยา ซึ่งเป็นการผลักสารพิษกลับเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น แทนที่จะสนับสนุนกระบวนการชะล้าง (Cleansing) เรากลับเรียกมันว่า “โรค” แล้วหยุดยั้งมันอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในการกดทับ (Suppress) อาการ แท้จริงแล้ว เรากลับแทรกแซง (Interfere) ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการรักษาตัวมันเอง

ไม่เพียงแต่ร่างกายของเราต้องต่อสู้ (Struggle) กับภาระ (Load) ที่เพิ่มขึ้นของสารพิษปรกติ (Normal toxin) แต่มันยังได้รับบาดเจ็บ (Injured) ด้วยสารพิษที่มากขึ้นของยาที่เภสัชกรจัดให้จากคลังสรรพาวุธ (Arsenal) ที่กดทับอาการโรคอยู่

โปรดเข้าใจด้วยว่า สิ่งที่เราเรียกว่า “โรค” นั้น อันที่จริงคือ “การรักษา(Cure)

เราถูกวางเงื่อนไข (Conditioned) ให้คิดในมิติของกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่ถูกครอบงำด้วยวิธีการรักษาโรค โดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงกันข้ามกับภาวะของโรคที่กำลังรักษา (Allopathic) ซึ่งทำให้ยากมากต่อการใช้สมองขบคิดในแนวคิด (Idea) ที่ว่า อาการของโรคที่จริงแล้ว เป็นความพยายามของร่างกายที่จะรักษาตัวมันเอง

            บทสรุป ก็คือ

  • ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยพลัง (Power) ที่จะรักษาตัวมันเอง โดยปราศจากการใช้ยา
  • พื้นฐานของภาวะของโรคใดๆ คือการสะสม (Build-up) ของสารพิษ ให้คงอยู่ (Retain) ในร่างกายที่ไม่ได้รับการจัดการให้ปลดปล่อยออก (Excrete) ผ่าน 4 ช่องทางของการกำจัด
  • เหตุผลที่ร่างกายไม่สามารถลดสารพิษ (Detoxify) อย่างเหมาะสมด้วยตัวมันเอง ก็คือการปราศจากพลังงานสำคัญ (Vital) อันเนื่องมาจากความเครียด (Stress), วิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ (Unhealthy), และ/หรือ รักษาพยาบาล (Treatment) ที่ผิดพลาด โดยเฉพาะผ่านการเลือกอาหารที่ผิด, การบริโภคมากเกินไป, การนำสารพิษเข้าสู่ (Intake) ร่างกาย ซึ่งรวมทั้งยา ด้วย
  • สิ่งที่เราเรียกว่า “โรค” นั้น แท้จริงแล้วเป็นความพยายามของร่างกายที่จะชะล้าง (Purge) สารพิษออกจากร่างกาย กล่าวคือ ร่างกายพยายามแก้ไขให้ถูกต้องด้วยตัวมันเอง อาการดังกล่าว ได้แก่ การมีไข้ (Fever), เสมะและน้ำมูก(Mucus), การปะทุออก (Eruption), การไอ (Coughing), อาเจียน (Vomiting), และการบวม (Inflammation) เป็นต้น
  • การให้ยาเป็นการเพิ่มสาเหตุของโรค เนื่องจากยามักเป็นพิษและเพิ่มอันตราย (Harm) แก่ร่างกายมนุษย์

สาเหตุในที่สุด (Ultimate) ของเชื้อโรคในมนุษยชาติที่เรียกกันว่า (So-called) “โรค” นั้น เริ่มต้นที่นานากิจกรรมที่การดูด (Drain) พลังชีวิต (Life force) ออกจากร่างกายจนเป็นนิสัย (Habit) ในจิตใจ (Mind) และร่างกาย ดังนั้นการแก้ปัญหาในที่สุดของเชื้อโรคในตัวเรา คือการแก้ไขนิสัยของชีวิตให้ถูกต้อง (Correction)

แหล่งข้อมูล

  1. Traverso, Matt. (2014). Health, Vitality, and Energy in Your Body (eBook). USA.
  2. Disease - https://en.wikipediaนยา .org/wiki/Disease [2021, October 26].
  3. Isaac Jennings - https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Jennings [2021, October 26].