สะอึก อาการสะอึก (Hiccup)

บทความที่เกี่ยวข้อง

สะอึก_อาการสะอึก

สะอึก (Hiccup หรือ Hiccough) เป็นอาการเกิดจากการกระตุกติดๆกันของกล้ามเนื้อกะบังลม จากมีการระคายเคืองต่อเส้นประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม จึงส่งผลให้เกิดการหายใจเอาอากาศเข้าสู่ปอดทันทีติดๆกัน โดยอากาศจะผ่านกล่องเสียง ทำให้เกิดการปิดทันทีของฝากล่องเสียง เกิดเป็นเสียงสะอึก

สะอึก เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยเราควบคุมไม่ได้ โดยทั่วไปจะเกิดอาการอยู่ไม่นาน ประมาณเพียง 2-3 ชั่วโมง แล้วอาการจะหายได้เอง ไม่จำเป็นต้องมีการรักษาแต่อย่างไร

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสะอึก ได้แก่ กินอาหารอิ่มมากเกินไป กินเร็ว ดื่มน้ำอัดลม กินอาหารที่ฝืดคอ เช่น ขนมปังแห้งๆ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หัวเราะมากไป และผลข้างเคียงของยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดบางชนิด

แต่บางครั้งอาจเกิดสะอึกต่อเนื่องเป็นวัน ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และต่อการนอนหลับ ซึ่งมักเกิดจากโรคเรื้อรังต่างๆ (เช่น โรคเบาหวาน โรคไตวาย) โรคทางสมอง (เช่น อุบัติเหตุต่อสมอง เนื้องอกสมอง โรคหลอดเลือดสมอง) โรคกรดไหลย้อน โรคปอดบวม และโรคกล่องเสียงอักเสบ

เมือมีการสะอึกนานเป็นวัน หรือจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำ ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อหาสาเหตุ และเพื่อการรักษา

 

บรรณานุกรม

  1. Hiccups http://emedicine.medscape.com/article/775746-overview#showall [2015,Oct31]